Følg Bydel Stovner

Utvikling av Vestlitorget og tilliggende arealer

Blogginnlegg   •   okt 31, 2018 13:00 CET

Fra Pop Up-kontoret på Vestli vinteren 2017

Vestli Nærsenter, eller Vestlitorget som det kanskje er bedre kjent som, er selve sentrum i delbydel Vestli. Her finner du nærbutikken, t-banen, apotek og serveringssteder. Undersøkelser viser likevel at området av ulike årsaker ikke oppleves som en naturlig møteplass for befolkningen. Nå vil Bydel Stovner ha dine innspill til hvordan torget og tilliggende arealer kan utvikles.

Vinteren 2017/2018 ble det gjennomført en sosiokulturell stedsanalyse som blant annet viste at befolkningen savner møteplasser som favner befolkningsgrupper på tvers. Befolkningen uttrykker også utfordringer knyttet til manglende vedlikehold av områder, bygninger og belysning. Et av stedende som trekkes frem er Vestli Nærsenter og tilliggende arealer. I forbindelse med at Coop Eiendom Norge AS skal oppgradere og bygge ut sine eiendommer i Vestlisvingen, ønsker Bydel Stovner i samarbeid med Coop Eiendom Norge AS, å se på muligheten for fornying/utvikling av hele området rundt Vestli nærsenter. 

Dette gjelder torget, grøntarealet mellom gangveien og Vestliberget barnehage, inngangssiden til Vestli legesenter og Vestliklubben/prosjektkontoret, samt skogholtet i nord. 

Det er viktig at utviklingen som skjer rundt Vestli nærsenter er i samråd med befolkningen. Derfor er det avgjørende å gjennomføre en medvirkningsprosess knyttet til de gjeldende områdene.

Bydel Stovner har med midler fra Groruddalssatsingen hyret inn landskapsarkitektene In Situ til å gjennomføre brukermedvirkningsprosessen, og sosialantropolog, Maiken Riis Eilertsen, til å følge opp fra Bydel Stovners side. Arbeidet er allerede i gang, og det er gjennomført tre brukermedvirkningsverksted med henholdsvis barn, ungdom og eldre. 

Førstkommende lørdag 3.november kl. 13.00 skal det også arrangeres et  åpent verksted for hele befolkningen i delbydel Vestli, vi håper å se deg der!

Har du spørsmål, ta kontakt med prosjektleder, Miriam Olsbø, på tlf: 97013657 eller epost: miriam.olsbo@bsr.oslo.kommune.no