Gå videre til innhold
Trenger du å prate med noen?

Blogginnlegg -

Trenger du å prate med noen?

Store hendelser i verden som krigen i Ukraina og koronapandemien kan føre til økt bekymring, engstelse og uro for mange. 

Både voksne, ungdom og barn kan kjenne på vanskelige tanker knyttet til hendelsene de siste månedene. Ikke vær redd for å oppsøke hjelp, det finnes gode hjelpetilbud både i Bydel Stovner og hos større organisasjoner. Det er mange du kan snakke med hvis du har det tøft.

- Mental Helses hjelpetelefon (døgnåpent): 116 123

- Kirkens SOS: tlf. 22400040

Gode råd fra Mental Helse om hvordan snakke med barn om krig:

Rask psykisk helsehjelp

Om du har begynt å slite psykisk over den siste perioden kan du ta kontakt med Rask psykisk helsehjelp Stovner (RPH).

RPH tilbyr nettbasert internett-terapi, diverse kurs og individuelle samtaler for de over 16 år med lette-moderate plager som søvnvansker, økt bekymring, angst og/eller nedstemthet.


Vårt neste "Mentale vitaminer"-kurs begynner torsdag 17.03.21 fra klokka 16.00-18.00 på Helsefremmede tjenester på Stovner-senteret. Her lærer du kognitiv atferdsterapi, med mentale verktøy til å håndtere vanskelige tanker og følelser.

Tilbudet er gratis, vi har taushetsplikt og du trenger ingen henvisning. 

Du kan ringe RPH alle hverdager fra kl. 12.00-13. 00 på tlf: 90475891, eller ved å sende oss en SMS, så kan viringe deg tilbake.

E-post: raskpsykisk@bsr.oslo.kommune.no.

Oslohjelpa

Oslohjelpa gir råd og veiledning for foreldre og barn, og for ungdom opp til 18 år.

Trenger dere noen å snakke med om utfordringer i hverdagen, familie eller enkeltpersoner, ta kontakt med Oslohjelpa Stovner. Du trenger ingen henvisning, og vi har taushetsplikt.

Tlf. 23 47 18 00 - åpent fra kl.08.00 - 15.00 på hverdager.

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo