Følg Bydel Stovner

Stort engasjement for Vestli torg

Blogginnlegg   •   nov 14, 2018 10:51 CET

Fra brukermedvirkningsverkstedet på Vestli torg 3.november

Lørdag 3. november gjennomførte Bydel Stovner siste brukermedvirkningsverksted i forbindelse med utviklingen av Vestli torg og tilliggende arealer. I løpet den siste måneden har landskapsarkitekt, Helene Oppegaard, sammen med sosialantropolog, Maiken Riis Eilertsen, gjennomført flere brukermedvirkningsmøter og samtaler med befolkningen på Vestli.

I forbindelse med at Coop Eiendom Norge AS skal oppgradere og bygge ut sine eiendommer i Vestlisvingen, ønsker Bydel Stovner i samarbeid med Coop Eiendom Norge AS, å se på muligheten for fornying/utvikling av hele området rundt Vestli nærsenter. Dette gjelder torget, grøntarealet mellom gangveien og Vestliberget barnehage, inngangssiden til Vestli legesenter og Vestliklubben/prosjektkontoret, samt skogholtet i nord.

Medvirkningsrunden startet med barna på juniorklubben på Vestli mandag 15.oktober, etterfulgt av et hyggelig møte med Vestlis eldre befolkning mandag 22.oktober, før ungdommen fra ungdomsklubben ble involvert tirsdag 30. oktober.

Engasjementet har vært stort og innspillene mange! Fokuset har vært på hvordan man kan gjøre ferdsel på torget tryggere, både i forhold til belysning og biltrafikk, og hvordan man kan skape et hyggeligere miljø ved hjelp av både fysiske og sosiale tiltak. Bydel Stovner vil ta innspillene med videre i dialogen med Bymiljøetaten og Coop Eiendom Norge AS for å se på hva som vil kunne være mulig å få til sammen.

Vedlagte filer

PDF-dokument