Gå videre til innhold
SommerJAM med TekstLab hos Deichman Stovner

Blogginnlegg -

SommerJAM med TekstLab hos Deichman Stovner

28. juni til 2.juli hadde TekstLab SommerJAM på Deichman Stovner for unge mellom 10 og 20 år. Her kunne unge prøve ut poesi, dans, rap, beats, film, podcast, mikrofon, spoken word og mye mer. Tilbudet er gratis og krever ingen påmelding!

I forrige uke ble det gjennomført flere workshops hvor deltakerne har brukt musikk, dans og andre kunstformer for å si hva Stovner betyr for dem.

Workshopleder, Hanna Asefaw

Hanna Asefaw er 26 år og jobber som workshopleder på TekstLab. 

- Barna har brukt ideene til å skape noe. De har jobbet med visuell kunst og historieformidling i tillegg til det stedsspesifikke som er Stovner, forteller Asefaw smilende.

På slutten av uka hadde SommerJAM visning hvor deltakerne fikk vist frem det de har produsert i løpet av hele uka.

TekstLab er et laboratorium for tekst og idéutvikling innen kunst & performance. Intensjonen er å få frem nye stemmer ved å gi unge/ kunstnere mulighet til utvikle idéer, konsept, eller utkast til tekster gjennom prosessarbeid, Programmet har som mål å skape et åpent miljø for å eksperimentere og praktisk utvikle nye fortellinger, historier, scenetekster, og utrykk. Arbeidet er praktisk og foregår gjennom eksperimentering på gulvet og i samspill mellom tekst, fortellinger, lyd,språk, interkulturelle utrykk og fortellerform. Målet er å skape tverrfaglige prosesser som trekker på den brede kompetansen, erfaringene, språkene og uttrykkene som finnes hos kunstnerne som deltar i prosessen. 

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel i nordre del av Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, kultur, helse og en rekke andre av kommunens primæroppgaver til befolkningen på Stovner. For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester med basis i innbyggernes opplevde behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen samfunnet er midt i slik at våre tjenester til en hver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo