Gå videre til innhold
Nye muligheter for aktivitet og sosialt liv i Vestlitoppen borettslag (Foto: Ida Skjefstad)
Nye muligheter for aktivitet og sosialt liv i Vestlitoppen borettslag (Foto: Ida Skjefstad)

Blogginnlegg -

Ruster opp nabolagene med bomiljøtilskudd

Vestlitopppen og Vestliskogen borettslag er to av totalt ni organisasjoner fra Stovner som i år søkte og mottok Bomiljøtilskudd. De to borettslagene ønsket å oppgradere området hvor midlertidig Vestli skole lå, blant annet med flere sittegrupper og noe aktivitetsskapende for barna.

– Målet var å tilrettelegge for småbarn og familier, sier styreleder i Vestlitoppen borettslag, Tom Kinn. 

Med midlene fra tilskuddet har de etablert både sittegrupper og sjakkbord med sitteplasser, basketballkurver er satt opp, og det er etablert en liten fotballbane for de minste. Området er også opprustet med ny infotavle og nye gateanvisninger, samt en ventekrakk på snuplassen for buss og taxi.

Borettslagene ønsket kombinasjon av grus, gress og asfalt. (Foto: Ida Skjefstad)
Den gamle skolens lekeapparat har fått stå, til stor glede for de minste. (Foto: Ida Skjefstad)


– Vi var tidlig i dialog med Omsorgsbygg (grunneier) om hva som kunne bli stående og hva som skulle fjernes, og da var vi tydelige på at vi ønsket å beholde lekeapparatet og søppelspann, sier Kinn. 

Bomiljøtilskudd

Formålet med bomiljøtilskuddet er å bidra til attraktive og inkluderende bomiljøer som fremmer kontakt mellom mennesker. Tiltaket skal bidra til trivsel, sosial samhandling, kompetanseheving og/eller trygghet i lokale bo- og nærmiljø.

Tilskuddet kan brukes til både fysiske og sosiale tiltak som for eksempel lekeplasser, opprusting av møteplasser på fellesareal, informasjons- og kompetansehevende tiltak og sosiale arrangementer. Tilskuddet kan også brukes til planting av trær, for eksempel i form av etablering av frukthager, jf. Oslo kommunes mål om planting av 100 000 nye trær innen 2030.

Tilskuddet krever 50% egenandel, og fysiske tiltak kan i utgangspunktet kun gjennomføres på egen eiendom, hvis det ikke finnes en samarbeidsavtale med grunneieren. Tom Kinn understreker at Omsorgsbygg har vært meget hyggelig å samarbeide med under hele prosjektet. 

På spørsmål om hva borettslaget syns om Bomiljøtilskudd, svarer Kinn:

– Uten tilskuddordningene ville område ligget brakk. Beboerne virker fornøyd med tiltaket, så vi håper at barn, foreldre og besteforeldre vil ta plassen i bruk og holde den i orden.

Les mer om Bomiljøtilskudd her.

Disse organisasjonene fikk tilskudd til oppgradering og/eller aktiviteter på Stovner i 2021:

 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon (Stovner frivilligsentral)
 • Vestlibakken boligsameie
 • Vestlitoppen og Vestliskogen borettslag
 • Nedre Stovner borettslag
 • Smedstua borettslag
 • Forsheimer borettslag
 • Tokerudåsen boligsameie
 • Green Cycling Nordic


  Emner

  Kategorier

  Regions

  Kontakter

  Thomas Wrigglesworth

  Thomas Wrigglesworth

  Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
  Sarah Pierstorff

  Sarah Pierstorff

  Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

  Bydel Stovner

  Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
  For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

  Bydel Stovner
  Karl Fossums vei 30
  0985 Oslo