Gå videre til innhold
En kjent figur på Vestli torg, "Gutt med trillebår", av billedhugger Solveyg W. Schafferer.
En kjent figur på Vestli torg, "Gutt med trillebår", av billedhugger Solveyg W. Schafferer.

Blogginnlegg -

Nytt samarbeid for å løfte Vestli torg

Hvordan kan Vestli torg bli løftet på kort sikt, og hvordan ser framtidas torg ut? Dette er tema for et nytt samarbeid mellom områdeløft Vestli og Oslo arkitekturtriennale.


Samarbeidet innebærer at Vestli torg blir et "case" i Oslo arkitektekturtriennales offisielle program i år. Triennalen er en internasjonal arkitekturfestival og en arena for utvikling og formidling av arkitektur og byutvikling. Samarbeidet gir områdeløftet tilgang på et stort nettverk av aktører og et godt utstillingsvindu, noe som er viktig for å få på plass en større utvikling av Vestli-torget. 

Som en del av samarbeidet med Oslo arkitekturtriennale har vi også lykkes i å få med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og Vestli nærsenter AS på laget. Vestli nærsenter AS er den største eieren på torget. Det gir prosjektet ekstra tyngde og økt sjanse for at et nytt torg blir realisert.

Samarbeidet med Oslo arkitekturtriennale ble kickstartet med befaring og møte i prosjektlokalene til områdeløftet i Vestlisvingen 196.

Vestli torg har lenge vært utpekt som et område med potensial for utvikling, og det er lagt ned mye arbeid i å få til en utvikling på torget. Kompliserte eierforhold og liten vilje til investering har gjort sitt til at den ønskede utviklingen ikke har blitt realisert.

Områdeløftet jobber nå med å få ferdig og forankre en prosjektbeskrivelse og framdriftsplan. Prosjektet skal ses i sammenheng med Bydelens styrkede satsing på Vestli i år, og særlig ønsket om å få flere lokaler på Vestli. Målet er at det skal bli etablert nye lokaler knyttet til torget innen høsten, samtidig som vi får på plass konkrete planer for et nytt Vestli torg.

Les mer om Oslo arkitekturtriennale her.

Nye Vestli skole ligger rett ved Vestli torg. Befaring for det nye samarbeidsprosjektet. 


Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo