Gå videre til innhold
Ved krysset øverst i Tokeruddalen kommer det nå plen og nye trær
Ved krysset øverst i Tokeruddalen kommer det nå plen og nye trær

Blogginnlegg -

Nytt grøntanlegg ved Vestlisvingen/Martha Tynes vei

Området ved Vestlisvingen/Martha Tynes vei på Vestli får seg et løft. Det gruslagte og til tider forsøplede området oppgraderes nå med både plen og trær. 

Tiltaket er et samarbeid med Bymiljøetaten, og er kommet på plass etter god dialog med Groruddalen golfklubb. Golfklubben har tidligere brukt området til parkering for sine medlemmer, men området er større enn det klubben har behov for. Bydelen og golfklubben ble derfor enige om at deler av området kan og bør forskjønnes.

– Jeg vil på vegne av golfklubben takke bydelen og Bymiljøetaten for den innsatsen dere har utført fram til nå. Samarbeid er en styrke for alle parter, uttaler Per Engebretsen i Groruddalen golfklubb.

Bydel Stovner søkte i 2020 på Oslo kommunes tilskuddsordning for torg- og møteplasser, og mottok midler til å oppgradere nettopp dette området.

– Det så virkelig ikke bra ut, og vi fikk veldig mange negative tilbakemeldinger fra befolkningen knyttet til området, forteller områdekoordinator for Områdeløft Vestli, Miriam Olsbø. 

Tilbakemeldingene handlet i stor grad om søppel som ble dumpet på området, og store biler som sto parkert der over lengre tid.

Området før oppgraderingen.

– Vi håper at vi nå ved å opparbeide deler av området med plen og trær, sperre av én innkjørsel og få opp tydelig skilting og bom, kan forhindre både ulovlig parkering og dumping av søppel, sier Olsbø.

Hun også takker både Bymiljøetaten og Groruddalen golfklubb for det gode samarbeidet. 

Det nye grøntanlegget er et bidrag til triveligere nærmiljø for beboerne på Vestli.

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Caroline Rømming Varmbo

Caroline Rømming Varmbo

Seksjonsleder, seksjon nærmiljø 907 30 124
Miriam Olsbø

Miriam Olsbø

Områdekoordinator Vestli Delprogram nærmiljø, Groruddalssatsingen 970 13 657