Gå videre til innhold
Fra medvirkningsverksted på Vestli torg. Foto: MakersHub
Fra medvirkningsverksted på Vestli torg. Foto: MakersHub

Blogginnlegg -

Hva har skjedd på Vestli i 2019?

2019 nærmer seg slutten, og det er igjen på sin plass med en liten oppsummering fra «Prosjekt utvikling av delbydel Vestli».

BUA Stovner – best i landet! 9. januar åpnet utlånssentralen, BUA Stovner, i bunnen av Liabakken. Utlånssentralen var åpen til og med 31.mars, og pågangen var mildt sagt stor. BUA hadde ca 65 par langrennsski og 65 par slalåmski med alt av tilbehør tilgjengelig for barn, unge og voksne gjennom gratis utlån. Utlånssentralen ble driftet av Høybråten og Stovner idrettslag, som også eier og drifter Liabakken Alpinsenter. BUA Stovner var en stor suksess, og i mars var vi til og med best i landet! I løpet av åpningsperioden ble det registrert 666 forskjellige låntakere, 1412 utlån og 4864 utlånte enheter!

Gjennom VestliLabben ble lokal tilstedeværelse på Vestli testet ut fra midten av februar og ut juni. Tilbudet var i oppstarten åpent tre dager per uke, men ble justert ned til en dag per uke grunnet få besøkende. I samarbeid med Vestlilabben arrangerte ildsjel Wenche Bjerke språkkafé for kvinner på torsdager. Tilbudet var svært populært. Vestli sjakk-klubb benyttet også lokalene til sine treff.

I våres ble det, i samarbeid med Bymiljøetaten, satt ut benker fra Stovner senter til Vestlibua. Det er også etablert benker langs Tokerudbekken, samt en rasteplass hvor det også er satt opp en grill.

I oktober var det åpningsarrangement for rasteplassen ved Tokerudbekken i samarbeid med Vestlirådet, her var det både musikk og matservering.

Det er gjennomført en mulighetsstudie av Tokerudparken/Langårdsfeltet i regi av MakersHub. I den forbindelse ble det holdt tre medvirkningsverksteder lokalt på Vestli, hvor befolkningen har gitt innspill til hvordan området bør utvikles. 

På nyåret vil rapporten fra mulighetsstudiet bli presentert på et åpent møte, og det jobbes nå med å avklare videre arbeid med Tokerudparken/Langårdsfeltet.

På kollen nord for Vestli torg ble det i høst etablert treningsapparater, og nylig har en sittegruppe også kommet på plass i dette området. Treningsapparatene er veldig populære og er i bruk fra morgen til kveld.

Vestlirådet er en ressursgruppe i tilknytning til «Prosjekt utvikling av delbydel Vestli». Gruppa har holdt fire møter i løpet av året, de har arrangert åpningsfest ved Tokerudbekken og julegrantenning på Vestli torg nå i desember. Medlemmer av Vestlirådet deltok også i medvirkningsverkstedene i tilknytning til mulighetsstudiet av Tokerudparken/Langårdsfeltet.

Arbeidet med ny asfalt på gangveien fra Stovner senter til Vestlibua er i gang, og det jobbes fortløpende med å tynne i skog og grøntområder, samt rydding og vedlikehold langs vei og bebyggelse.

Gjennom prosjektåret 2019 har det blitt gjennomført ulike arrangementer i delbydel Vestli i samarbeid med frivillig organisasjonsliv, for eksempel Kulturlia, som ble gjennomført i samarbeid med Tamilsk Sangam.

Vi er godt fornøyd med prosjektåret, og er allerede godt i gang med planlegging av arbeidet for 2020.

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882

Relatert innhold

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo