Følg Bydel Stovner

Bydel Stovners budsjettforslag for 2018 er nå ute

Nyhet   •   nov 22, 2017 10:13 CET

OVERLEVERT: Bydelsdirektør Alv H. Sørland har levert fra seg Bydel Stovners budsjettforslag 2018 til BU-leder Rashid Nawaz.

Bydel Stovners budsjett skal ruste bydelen for fremtiden. I dag har bydelen en sunn økonomi og effektiv drift. Budsjettet har ambisjoner om å bidra til å løse behovene innbyggerne har i dag og i fremtiden. Dette krever kontinuerlig omstilling, og er noe bydelen må klare på tross av lavere inntekter og økte krav. Budsjettet for 2018 peker på satsinger og endringer fra dagens drift som skal være med å møte fremtidens behov.

Setter av ti millioner

Bydel Stovner fortsetter å satse. Totalt settes det av ti millioner kroner i 2018 til arbeid med en omfattende, helhetlig og digital satsing til neste år. Bydelen starter her med oppvekstområdet. Det betyr at det trengs en tverrfaglig innsats for å klare dette. Satsingen er videreført i hele økonomiplanperioden 2018-2021. Det er avgjørende med økt kompetanse for å lykkes. Budsjettet for 2018 handler om nettopp dette.

– Bydel Stovner skal fortsette å jobbe med lokale tiltak som vi mener gir de beste tjenestene. Det er ikke den voldsomme omstillingen det er snakk om, men vi skal bruke lokale tilbud for å få en større innsikt i hva som er viktig for innbyggerne, sier bydelsdirektør Alv H. Sørland. 

Det er fortsatt mange barn som ikke har tilfredsstillende norskkunnskaper i Bydel Stovner. Flere innbyggere har helsemessige og sosiale utfordringer. Dette er mulig å forebygge. I dag brukes det mye ressurser på å reparere og mindre på å forhindre og mobilisere den enkeltes ressurser.

– En utfordring er å svare på spørsmålet «hva er viktig for deg?». Det skal vi bli bedre på i 2018, og der skal det digitale løftet hjelpe oss. Vi skal kunne klare å svare på det ved hjelp av god datafangst, sier bydelsdirektøren. 

Styrker skolehelsetjenesten

Bydel Stovner har for få barnehageplasser. I 2018 åpner Fossum barnehage, et av Oslos mest moderne barnehagebygg, som vil inneholde spesialavdelinger som skal forbedre tilbudet til barn med spesielle behov.

I budsjettet foreslås det å øke skolehelsetjenesten med tre årsverk for å møte normtallet til helsemyndighetene. Ungdomsprosjektet skal arbeides med, og gjennomføres, i 2018. Her er Groruddalssatsingen et viktig virkemiddel. Bydel Stovner skal på tvers av de tre programområdene; sysselsetting, oppvekst og utdanning, samt nærmiljø, arbeide for at alle prosjektene skal være et viktig middel på veien mot å løse bydelens strategiske utfordringer.

Følsomt for endringer

Arbeidet med å effektivisere, kvalitetssikre og videreutvikle både sosialhjelpsforvaltningen og oppfølgingsarbeidet har høy prioritet i 2018. Det vil bli utviklet nye tilbud og boliger for å følge opp bosettingen av personer med psykososiale utfordringer. Til neste år skal Bydel Stovner få en bedre innsikt om folkehelsekunnskapen i bydelen. Det er ikke mange endringer som skal til for at forutsetningene i budsjettet endres. Økning i sosialhjelpsutbetalinger, økte barnevernsplasseringer, økt bruk av sykehjemsplasser og nye brukere med omfattende pleiebehov kan raskt endre bydelens økonomiske situasjon. 

Budsjettet er nå overlevert til bydelsutvalget og politikken i Bydel Stovner. De skal behandle det i komiteer og råd i november og desember, og fatte endelig vedtak i bydelsutvalgsmøtet torsdag 14. desember. Last ned den vedlagte PDF-filen for å lese hele budsjettforslaget. 

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.