Følg Bydel Stovner

Vestlirådet

Blogginnlegg   •   des 16, 2018 20:50 CET

Fra møtet 4.april i år.

Groruddalssatsingen handler om områderettet arbeid, og skal være et supplement til den ordinære tjenesteproduksjonen til bydelen. Målet med områderettet arbeid er å sikre at et sted oppleves som et godt sted å bo og vokse opp. For å lykkes med dette må man vite noe om det området man skal jobbe i.

Den sosiokulturelle stedsanalysen som ble gjennomført på Vestli vinteren 2017/2018 ga innsikt i delbydelen og lokale behov, som danner grunnlag for innholdet i prosjektet Utvikling av delbydel Vestli. Ved å mobiliserer bredt både i planleggings- og gjennomføringsfasen kan man arbeide i tråd med lokale ønsker og behov.

Sentrale personer som representerer lokalmiljøet på Vestli ble organisert i et eget Vestliråd vinteren 2017. Disse har det siste året fungert som en ressursgruppe i prosjektet. Gruppen har hatt følgende mandat:

  • Gi råd til arbeidet med Groruddalssatsingens delprogram for nærmiljø i delbydel Vestli
  • Bidra med lokalkunnskap og mobilisere lokale ressurser og relevante aktører
  • Bidra til å informere om satsingen og skape entusiasme i befolkningen

Mange gode innspill

Sammen med prosjektleder har gruppen gjennomført fem møter siden oppstart, i tillegg til flere befaringer, telefonsamtaler og to arrangement. Det viktigste gruppen har bidratt med er konkrete innspill til prosjektets tiltak; hvilke områder som oppleves som utrygge, hvilke gangveier som trenger bedre belysning, hvilke møteplasser som bør utvikles, hvordan man kan nå ut med informasjon om prosjektet, hva slags arrangement som kan gjennomføres og mer. Neste års gruppesammensetning vil bli klar i løpet av kort tid.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.