Følg Bydel Stovner

Utvikling av Vestli torg og tilliggende arealer

Blogginnlegg   •   mar 29, 2019 10:11 CET

Vestli torg i dag.

I stedsanalysen som ble gjennomført i delbydel Vestli vinteren 2017/2018 uttrykte en stor del av befolkningen at de ofte eller av og til føler seg utrygg i delbydelen. Av områder som ble trukket frem ble Vestli torg særlig nevnt. Vestli torg er av mange også trukket fram som et sted de bruker mye i hverdagen.

Én av årsakene knyttet til den opplevde utryggheten handlet om manglende vedlikehold. I løpet av 2019 skal Coop Eiendom Norge AS i gang med oppgradering og utvidelse av sin butikk, og i den forbindelse har Bydel Stovner valgt - gjennom Groruddalssatsingsprosjektet «Utvikling av delbydel Vestli» - å se på muligheten for hva som kan gjøres med Vestli torg og tilliggende arealer.

I samarbeid med sosialantropolog, Maiken Riis Eilertsen, og In Situ landskapsarkitekter, ble det før jul gjennomført tre brukermedvirkningsmøter med ulike målgrupper; barn, ungdom og eldre. I tillegg ble det gjennomført et åpent brukermedvirkningsarrangement på Vestli torg en lørdag formiddag.

Området det ble sett på er:

  1. Torget
  2. Aktivitetsplassen
  3. Parkering
  4. Grøntområde

De ulike målgruppene hadde naturligvis ulike ønsker og behov, men det alle var enige om er at området trenger mer belysning, flere sitteelementer, en bedre løsning for trafikkavvikling og noe aktivitetsfremmende, som for eksempel treningsapparater. Det kom også forslag om aktiviteter som krever lokaler, eller rom innendørs. Dette er forsøkt løst gjennom Vestlilabben som er åpen på formiddagen tre dager i uken, og lokalene kan lånes gratis til å etablere og teste ut nye aktiviteter for befolkningen.

Utfordringen med fysisk oppgradering av Vestli torg og tilliggende arealer er at det er ulike aktører som eier og forvalter området. Noe er kommunalt og noe er privat. Det vil si at beslutningsmyndigheten knyttet til om, og eventuelt hva som kan gjøres ligger utenfor bydelen. Bydelen jobber med hvordan man best mulig kan løse det sammen med de ulike eierne og forvalterne av området slik at befolkningens behov blir møtt. 

På Vestli torg vil fokuset være å få på plass et nytt og jevnere dekke, bedre belysning, flere sitteelement og skilting. På aktivitetsplassen vil det også være en prioritering å etablere et jevnere underlag, og enkle sitteelementer. På snu - og parkeringsplassen foran legesenteret skal man se på muligheten for å redusere antall parkeringsplasser, samt gjøre uteområdet mer attraktivt for barn og unge. I grøntområdet kan det være viktig å tynne og rydde i skogholtet, samtidig å få på plass bedre belysning, og se på muligheten for å etablere utendørs treningsapparater og sitteelementer på den flate delen av området. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.