Følg Bydel Stovner

Hva skjer på Vestli fremover?

Blogginnlegg   •   okt 03, 2018 16:11 CEST

Knausen bak Vestlibua

Stovner bydelsutvalg har vedtatt at ny nærmiljøinnsats i delbydel Vestli, og delbydelen vil derfor få et særskilt fokus i de kommende årene i Groruddalssatsingen. Hva betyr det? Hva skal jobbes med, og hvordan?

Delbydelen er utpekt som et nytt satsningsområde og vil derfor få et særskilt fokus i de kommende årene i Bydel Stovner. Mange av sameiene har de senere årene gjort store rehabiliteringer, mens flere uteområder, møteplasser og lekeplasser har behov for modernisering og oppgradering. 

Det vil også være aktuelt å kartlegge byutviklingspotensiale på Vestli. Området har et arealpotensiale blant annet knyttet til tidligere Vestliskogen skole og Vestli senter. Ny Vestli skole skal bygges i 2018-2020, og det skal også bygges en flerbrukshall. Det planlegges oppført en flerbrukshall i tilknytning til Tokerud skole. 

Høybråten og Stovner idrettslag har konkrete planer for å senke terskelen til å bruke Gjelleråsmarka og tilrettelegge for aktivitetstilbud for hele befolkningen i Liaskogen.

I tilleggg har befolkgningen ytret ønske om bedre tilrettelegging langs Tokerudbekken, bedre belysning, etablering av møteplasser og informasjon om tilbud som bidrar til fysisk aktivitet og bedret folkehelse, nye møteplasser i nærhet til boligene, tilbud for eldre og nye fritidstilbud for barn og ungdom i nærmiljøet.

Hva skal vi jobbe med?

Prosjektet vil de kommende årene ha som mål å utvikle delbydel Vestli med synlige og tydelige forbedringer av møteplasser og uteområder basert på forskningsfunn. Det vil rettes et særlig fokus på økt trygghet, gjennom bedre belysning og bedre vedlikehold av uteområder og bygninger, skape flere møteplasser og utvikle tiltak som samler befolkningen på tvers.

Satsingen skal vare i flere år, og det har vært viktig å prioritere kunnskapsinnhenting det første året. Nå begynner prosjektet å ta form, og få innhold. Oppgradering av belysning, blant annet i undergangene langs Tokeruddalen, tynning og rydding av grøntområder som langs Tokerudbekken og i Tokerudparken, utvikling av Vestlitorget og nærliggende områder som møteplass, etablering av midlertidig utlånssentral for skiutstyr i bunnen av Liabakken, og å tilrettelegge for utvikling av Lia aktivitetspark i Liaskogen jobbes med. 

Alle disse konkrete tiltakene vil igjen kunne kreve ytterligere kunnskapsinnhenting, og i 2017 ble sentrale interessenter som representerer lokalmiljøet på Vestli organisert i et eget Vestliråd som skal fungere som en ressursgruppe i prosjektet. Bydel Stovner er likevel avhengig av tett og kontinuerlig dialog med hele befolkningen i delbydel Vestli.

Brukermedvirkning vil skje kontinuerlig gjennom hele prosjektets levetid, for å sikre at det iverksettes tiltak i samråd med befolkningen.

Et samarbeid

Bydel Stovner kan ikke, og skal ikke, gjennomføre dette prosjektet alene. Bydelen er avhengig av å samarbeide med både kommunale etater, frivillige organisasjoner og befolkningen forøvrig for å få dette til. Det er stor tro på at samarbeid på tvers er nøkkelen til å etablere godt forankrede, gjennomarbeidede og treffsikre tiltak.

Ønsker du å få informasjon om prosjektet «Utvikling av delbydel Vestli» videre kan du melde deg på her: https://no.surveymonkey.com/r/InformasjonomVestli

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.