Følg Bydel Stovner

Dette ble gjort på Vestli i 2018, og slik skal det jobbes i 2019

Blogginnlegg   •   feb 27, 2019 13:17 CET

Både 2017 og 2018 har på mange måter vært oppstartsår for Groruddalssatsingen i delbydel Vestli, og det er blitt arbeidet mye med å få på plass et godt kunnskapsgrunnlag. Gjennom både stedsanalysen, pop up-kontoret, rapporten «Frisk luft på Stovner»,  Vestlirådet og brukermedvirkningsmøter har det blitt hentet inn informasjon som bidrar til å sikre treffsikre tiltak. Dette kommer til å fortsette gjennom hele prosjektperioden.

Kunnskapsinnhentingen har gitt signaler om at det er tre ting som det spesielt bør være fokus på i prosjektet «Utvikling av delbydel Vestli»:

 • Fysisk forbedring av uteområder
 • Utvikling av eksisterende og nye møteplasser
 • Utvikling av sosiale tilbud og tjenester

Fysisk forbedring av uteområder

I løpet av 2018 er det blitt gjennomført flere befaringer, både med representanter fra Vestlirådet og med Bymiljøetaten for å se på hvordan vi kan forbedre uteområdene flere steder i delbydelen. For eksempel er belysning på plass langs gangveien ned fra Rommen skole, og ny og bedre belysning i undergangene langs Tokeruddalen og under Fossumveien kommer i løpet av de neste månedene.

Arbeidet med å forbedre belysning, tynne i skog og grøntområder, samt rydde og bedre vedlikeholdet langs vei og bebyggelse må gjøres jevnlig, og dette kommer vi til å følge opp videre gjennom prosjektet.

Utvikling av eksisterende og nye møteplasser

I 2018 ble det avklart at det skal tynnes i vekster langs Tokerudbekken slik at bekken kommer bedre frem. Det skal også etableres benker flere steder, og en rasteplass med grill og bord. Benkene er bestilt, og så fort snøen er borte er planen at dette skal komme på plass. Grill og bord, samt informasjonsskilt om artsmangfold kommer i løpet av våren.

I Tokerudparken, eller på Langårdsfeltet som noen kjenner området som, ble det i 2018 felt en del trær. I løpet av 2019 skal utviklingen av grøntområdet settes i gang. 

Prosjektet har også gitt tilskudd og støtte til Høybråten og Stovner idrettslag i utviklingen av Liaskogen. Steintrappen Liabratten kom på plass i fjor høst, og idrettslaget har store planer også for 2019.

På slutten av året i fjor ble det satt i gang en brukermedvirkningsprosess for å se hva slags behov og ønsker befolkningen har for Vestli torg og tilliggende arealer. Dette arbeidet følges opp videre i 2019.

Utvikling av sosiale tilbud og tjenester

I 2018 har prosjektet jobbet mye med en utlånssentral for skiutstyr i bunnen av Liabakken, både en midlertidig løsning og en permanent løsning. Som mange har fått med seg, åpnet den midlertidige løsningen i januar i år, og har vært en stor suksess! Arbeidet med en permanent løsning fortsetter i 2019.

I prosjektet er det et ønske om en større tilstedeværelse i delbydelen, og i mai i fjor åpnet et prosjektkontor i Vestlisvingen 188. Målet var å være tettere på befolkningen og sikre god dialog, men på grunn av for få ressurser i prosjektet ble ikke dette prosjektkontoret helt slik det først var tenkt. Vi besluttet derfor å få på plass en egen ressurs til dette i 2019, og 13. februar i år åpnet Vestlilabben.

2019

Som nevnt er bydelen allerede godt i gang med arbeidet for 2019. Noen tiltak ble påbegynt i fjor og følges opp videre i år, noen ting vil utkvitteres som gjennomført, mens andre ting vil startes opp.

Prosjektets to do-liste for 2019 ser foreløpig slik ut:

 • Utrede hvordan Groruddalssatsingens tre delprogrammer kan sees i sammenheng i delbydel Vestli
 • Etablere midlertidig utlånssentral for skiutstyr, og tilgjengeliggjøre Liabakken skisenter
 • Etablere permanent utlånssentral for skiutstyr
 • Gjennomføre synlige samlende arrangement
 • Teste ut mulig flerbruk av prosjektkontoret på Vestli
 • Tilrettelegge for utvikling av Lia aktivitetspark i samarbeid med lokalt organisasjonsliv
 • Oppgradering og utvikling av Vestli torg og nærliggende grøntområder
 • Utvikling av Tokerudbekken som møteplass
 • Utvikling av Tokerudparken som møteplass
 • Bidra til å sikre bærekraftig drift av Liabakken skisenter
 • Følge opp forbedret belysning hos ansvarlig etat
 • Følge opp tynning og rydding i skog og grøntområder hos ansvarlig etat
 • Følge opp vedlikehold og rydding ved vei og bebyggelse hos ansvarlig etat

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.