Gå videre til innhold
Engasjerte Vestli-beboer møtte opp til folkemøtet på tomta der samlingshuset skal bygges, like ved Vestlitorget.
Engasjerte Vestli-beboer møtte opp til folkemøtet på tomta der samlingshuset skal bygges, like ved Vestlitorget.

Nyhet -

Vil bygge ny møteplass for innbyggerne på Vestli

Bydel Stovner ønsker å være mer tilgjengelig for innbyggerne på Vestli, og skape en møteplass for aktivitet og inkludering. Derfor planlegges det å bygge et nytt samlingshus, og 30.august inviterte bydelen til folkemøte om prosjektet.

Det er planlagt å sette opp et samlingshus på «aktivitetsplassen» like nedenfor Vestlitorget. Dette er et samarbeid mellom Bydel Stovner og arkitektkontoret Fragment, og samlingshuset skal etter planen stå ferdig våren 2023.

Folkemøtet ble holdt på tomta, og om lag 25-30 engasjerte Vestli-beboere møtte opp.

Leder for Stovner bydelsutvalg, Rashid Nawaz, ønsket velkommen:

– Bydelsutvalget har bestemt å sette inn en særskilt innsats på Vestli. Vi har sett en negativ utvikling av levekårene her de siste åra, og vi ønsker at Bydel Stovner skal være mer tilgjengelig med sine tjenester og tilbud, tilpasset innbyggernes behov. Fysiske møteplasser hvor vi kan møtes ansikt til ansikt er viktig for dette.

Bydel Stovners Vestli-satsing har avdekket behov for å etablere nye lokaler, forteller prosjektleder Benedicte Falch-Monsen:


– Innbyggerne på Vestli har i ulike medvirkningsprosesser gitt uttrykk for at de savner et sted å møtes, de savner ulike aktivitetstilbud og tilgang til tjenester. Under pandemien har bydelen også sett hvor viktig tilstedeværelse og mer direkte-kontakt med innbyggerne er.


Falch-Monsen understreker at medvirkning fra innbyggere og lokalmiljøet på Vestli blir viktig i planleggingen av det nye delbydelshuset:

–  Vi skal framover invitere til samarbeidsmøter med borettslag, sameier, barnehager, Vestli skole og andre berørte i nærmiljøet, for å få deres synspunkter og innspill.

Skal fylles med aktiviteter

Den nye samlingshuset blir et midlertidig bygg, som i utgangspunktet skal stå på tomta i tre og et halvt år.

– Vi skjermer området rundt bygningen, ingen trær skal fjernes. Huset blir på 200 kvadratmeter over en etasje. Uteområdenes skal oppgraderes, og det blir lite inngripende på tomta, fortalte Arild Eriksen fra arkitektkontoret Fragment under folkemøtet.

– Samlingshuset lages som et «byggesett», som er raskt å sette opp. Det skal brukes bærekraftige materialer og løsninger, basert på gjenbruk og ombruk. Når huset tas ned igjen kan det settes opp et annet sted. 

Bakgrunnen for at samlingshuset blir midlertidig, er at det ikke er bydelen, men Coop som eier tomta der huset skal stå. Bydel Stovner inngikk i sommer en avtale med Coop om å få bruke tomta gratis til et samlingshus, fram til 2025.

Nytt delbydelshus på Vestli:

  • Et flerbrukshus med aktiviteter både innendørs og utendørs, lett tilgjengelig for innbyggerne
  • Fotballløkka på tomta skal oppgraderes og tilrettelegges for skøyteis om vinteren
  • Gir lokaler til utlån for frivillige organisasjoner, og kan brukes til mange typer aktiviteter, som seniortreff, IT-opplæring, matkurs, leksehjelp og treningsgrupper
  • Bydel Stovner kan ha tjenester der, som Nav-veiledning, samtaletilbud for psykisk helse, foreldreveiledning og jobbsøkerkurs
  • Får resepsjon, kjøkken, toaletter, garderobe og noen kontorplasser for ansatte i Bydel Stovner
  • Planlagt åpning våren 2023

Har du spørsmål eller innspill til nytt samlingshus på Vestli?

Send en e-post til info@bsr.oslo.kommune.no.

Rashid Nawaz, leder for Stovner bydelsutvalg, Benedicte Falch-Monsen, prosjektleder, og Arild Eriksen fra arkitektkontoret Fragment informerte om planene for det planlagte delbydelshuset på Vestli, og svarte på spørsmål fra beboerne. 

Illustrasjon av det nye samlingshuset på Vestli, utformet av arkitektkontoret Fragment.

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo