Gå videre til innhold
Ungdom på Jesperudjordet
Ungdom på Jesperudjordet

Nyhet -

Velkommen til gode fritidsopplevelser på Stovner

Bydel Stovner har ulike fritidstilbud for barn og unge. Nå har vi åpnet et nytt tilbud i midlertidige lokaler i Stovner senter 16. Det er ungdomstilbud uten påmelding på Stovner og Haugenstua fem ganger i uka og juniortilbud tre ganger i uka i tillegg til musikk- , dans-, skate- og motortilbud. I tillegg er det tilbud som frivillige organisasjoner driver. Her er hele oversikten.

Værestedet, Stovner senter 16 – midlertidige lokaler

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
Ungdomstilbud
Kun for jenter  Åpen virksomhet med mat

Kl. 17.30-21.30

Ungdomstilbud
Åpen virksomhet med mat Kl. 17.30-21-30
UngdomstilbudBasement
Åpen virksomhet med mat

Kl. 17.30-21.30

Juniorklubb Kl. 17.15-19
Yoga & bok Stovner media Leksehjelp «ungt entreprenørskap» Stovner videregående skole

Verdenshuset, Haugenstua

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
Juniortilbud Åpen virksomhet spillgruppe, tegneverksted, kokkekurs, hip hop dans, breakdans

Kl. 17.30-20.30

Ungdomstilbud Åpen virksomhet med mat rap/musikk, breakdans nybegynner og viderekomne

Kl. 18.30-21.30

Juniortilbud Åpen virksomhet spillgruppe, kreativt formingsverksted, hip hop dans

Kl. 17.30-20.30

Ungdomstilbud Åpen virksomhet med mat jentegruppe, breakdans, rap/ musikk, åpen boksetrening

Kl. 18.30-21.30

Stovner rockefabrikk

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag, lørdag og søndag
Aktiviteter i musikk- og øvingsrom
Instrumentalkurs i gitar og key-board
Studio M, sørindisk popmusikk

Kl. 14-21

Instrumentalkurs gitar, bass, trommer og sang
Kurs musikkteori, studio og musikkproduksjon

Kl. 14-21

Leven - skoleprosjekt for elever i 7.trinn (i skoletiden) Aktiviteter i musikk- og øvingsrom

Introduksjonskurs Band 1.0.1


Beatproduksjon, sang- og tekstproduksjon

Kl. 14-21

Aktiviteter i musikk- og øvingsrom
Beatproduksjon, sang- og tekstproduksjon
Kurs - musikkproduksjon på mobile enheter

Studio M, sørindisk popmusikk


Kl. 14-21

Aktiviteter i musikk- og øvingsrom Etter avtale

Øvrige aktiviteter/arrangementer:

Åpent hus/Halloween-jam - 31.otober kl. 14-21

Grøtrock 2017 - 12. desember kl. 18-21

Leven (skolekonsert) - 13.desember i skoletida

Lyden av Stovner – ferietilbud 27.-29. desember kl. 09.30-15.00

Osloungdommens motorsenter Groruddalen og Haugenstua skatehall

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Motor Åpent for medlemmer Motor Åpent for medlemmer Motor Åpent for medlemmer Motor Åpent for medlemmer Åpent
04.11., 11.11., 25.11., 09.12., 16.12.
Skate Bemannet med miljøarbeider/ instruktør Skate Bemannet med miljøarbeider/ instruktør Skate Bemannet med miljøarbeider/ instruktør Skate Bemannet med miljøarbeider/ Instruktør

Drop-in konkurranse

Skate Bemannet med miljøarbeider/ instruktør Skate Bemannet med miljøarbeider/ instruktør

Øvrige aktiviteter/arrangementer:

Motor: Iskjøring for medlemmer

Skate:

4 kurs for nybegynnere – 4.-18/11 og 2.-16/12

  • Workshop i brettdesign (lag og design ditt eget brett)

Showproduksjon – Stovner entertainment - FEAR

Show av og med ungdom fra bydelen

Fredag 1. desember og lørdag 2. desember – vil bli annonsert

Aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner

Frelsesarmeen

Juniorklubb på Værestedet (Stovner senter 16)

Kl. 17.15 – 19

Fossum kirke

PULS - ungdomstilbud

Annenhver torsdag kl. 18-21

Stovnerhallen - Vestli IL

Åpen hall

Fredager kl. 18.30 – 21

Aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner på Verdenshuset Haugenstua

Aktiviteter hver dag hele uken. Se nedlastbart dokument for oversikt  

Emner

Tags

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Relatert materiale

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel i nordre del av Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, kultur, helse og en rekke andre av kommunens primæroppgaver til befolkningen på Stovner. For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester med basis i innbyggernes opplevde behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen samfunnet er midt i slik at våre tjenester til en hver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo