Følg Bydel Stovner

Tilskudd til inkludering og bedre oppvekstvilkår for barn og ungdom

Nyhet   •   nov 18, 2019 08:00 CET

Jobber du med tiltak for inkludering av barn i lavinntektsfamilier, eller forebyggende tiltak for barn og ungdom i utsatte miljøer? Da kan du søke støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Søknadsfrist 13.desember 2019. 

Bufdir har to ulike tilskuddsordninger: 

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Målgruppen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Også deres familier inngår i målgruppen når tiltaket retter seg mot fritids- og ferieaktiviteter. 

Mål for ordningen:

Flere barn og ungdom skal få delta i ferie- og fritidsaktiviteter.

Det kan søkes om midler til:

  • tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av barnefattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter. 
  • tiltak som bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer. 

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - åpne møteplasser

Målgruppen er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. 

Mål for ordningen:

Bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å etablere, eller videreutvikle, åpne møteplasser i bydelen. 

Det kan søkes om midler til:

  • tiltak/prosjekter som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser for målgruppen. 
  • investeringer i lokaler og utstyr for å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser for barn og ungdom.

Søknad om rene investeringstilskudd innvilges kun for ett år av gangen. Det kan søkes og innvilges midler for inntil en treårsperiode (ett til tre år) og det er krav om en konkret plan for videreføring for tiltak som mottar støtte.

Det kan ikke søkes om tilskudd mindre enn kr. 300.000 eller mer enn kr. 800.000 pr. tilskuddsår. 

Felles for begge tilskuddsordningene

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler fra tilskuddsordningene.

Informasjon og regelverk for Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier.

Informasjon og regelverk for Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - åpne møteplasser

Søknadsskjema

Søk her fra 22.november

Søknad skal ikke sendes til Bydel Stovner, men via nettportalen til Bufdir.

Søknadsfrist: 13.desember 2019. 

Søknader i Oslo kommune

  • Søknader om tiltak i Bydel Stovner vurderes og prioriteres av bydelen selv
  • Byomfattende tiltak vurderes og prioriteres av Oslo kommune sentralt

Kontaktperson i Bydel Stovner: Linda Stoller, e-post linda.stoller@bsr.oslo.kommune.no, tlf. 952 47 706

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.