Følg Bydel Stovner

Tilskudd til frivilligheten og Grønne midler - søk nå

Nyhet   •   jan 14, 2021 10:49 CET

(Foto: Freepik.com)

Bydel Stovner har lyst ut to tilskuddsordninger for frivilligheten med søknadsfrist 28. januar 2021. Her kan du lese mer om hvem som kan søke, retningslinjer, frister, utbetaling, rapportering og klagerett.

I år er det mulig å søke på to tilskuddsordninger: Tilskudd til frivillige organisasjoner i Bydel Stovner og Grønne midler. Begge har søknadsfrist den 28. januar 2021.

Tilskudd til frivillige organisasjoner i Bydel Stovner

Målet med tilskuddet er å bidra til at befolkningen på Stovner skal få muligheter til å drive frivillige og meningsfulle aktiviteter. Ordningen skal stimulere til inkludering og rekruttering. Tiltakene må være for Bydel Stovners innbyggere. I år er tilskuddsordningen på 2,5 millioner kroner. Dette er den første av to utlysninger i år.

Hvem kan søke?

Frivillige lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Med frivillig organisasjon menes organisasjoner som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. Religiøse og politiske organisasjoner, borettslag og sameier kan søke midler når aktiviteten er utenfor organisasjonens kjernevirksomhet.

Enkeltpersoner kan ikke søke.

Hvordan søke?

Du finner elektronisk søknadsskjema og fullstendige retningslinjer for tilskuddet her:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-frivillige-organisasjoner-i-bydel-stovner/#gref

Tilgang til skjemaet krever at du logger deg inn på Min side hos Oslo kommune. Svar på søknaden mottas i Altinn-kontoen til organisasjonen.

OBS! Internet Explorer fungerer ikke bra for skjemaene, vi anbefaler at du bruker en annen nettleser når du skal søke og rapportere. 

Hvis du søker om tilskudd for å dekke kontingenter, medlems- og treningsavgifter fyller du ut dette skjemaet. Skjemaet sendes til postmottak@bsr.oslo.kommune.no. I skjemaet skal det ikke gis noen personopplysninger om den/dem det søkes om.

Vi oppfordrer til å ha med eventuelle koronatilpasninger i beskrivelsen av tiltakene.

Grønne Midler i Bydel Stovner

Tilskuddsordningen støtter prosjekter som inkluderer opplysningsarbeid, dyrkingsprosjekter, grønne tak, sosialt entreprenørskap, arrangement av kurs og verksteder og prosjekter som fremmer miljøvennlig transport, miljøvennlig handel og reduksjon av forbruk og avfall. Tilskuddet kan gå til å dekke kostnader til utstyr, leie av anlegg eller lokale, markedsføring, honorar til instruktører og kompetansehevende tiltak.

I år er tilskuddsordningen på 200.000 kroner.

Hvem kan søke?

Frivillige lag, foreninger og organisasjoner kan søke. Uformelle grupper uten organisasjonsnummer kan også søke inntil 29 999 kroner. Religiøse og politiske organisasjoner, borettslag og sameier kan søke midler når aktiviteten er utenfor organisasjonens kjernevirksomhet. Enkeltpersoner kan også søke.

Hvordan søke?

Du finner elektronisk søknadsskjema og fullstendige retningslinjer for tilskuddet her:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/gronne-midler-i-bydel-stovner/#gref

Tilgang til skjemaet krever at du logger deg inn på Min side hos Oslo kommune. Svar på søknaden mottas i Altinn-kontoen til organisasjonen.

OBS! Internet Explorer fungerer ikke bra for skjemaene, vi anbefaler at du bruker en annen nettleser når du skal søke og rapportere. 

Vi oppfordrer til å ha med eventuelle koronatilpasninger i beskrivelsen av tiltakene.

Utbetaling og rapportering

Søknadene behandles av Bydel Stovners administrasjon etter at søknadsfristen har utgått. Administrasjonen leverer forslag til innstilling til Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen (Tilskudd til frivillige organisasjoner) og Miljø- og byutviklingskomiteen (Grønne Midler). Komiteene behandler og vedtar tildelinger og avslag. Svar på søknad vil bli sendt ut i slutten av februar.

Før pengene utbetales må organisasjonen bekrefte at de aksepterer vilkårene i tilskuddsbrevet.

Rapport må leveres innen 31.12.2021. Om rapport ikke leveres vil Bydel Stovner kreve tilbakebetaling. Dersom det gjenstår ubrukte midler, skal disse også tilbakebetales. Organisasjoner som ikke rapporterer innen fristen mister muligheten til å søke tilskudd i den påfølgende utlysningen året etter.

Klagerett

Søker har mulighet til å klage på vedtaket for søknaden. Skriftlig klage sendes på e-post til postmottak@bsr.oslo.kommune.no innen tre uker etter utsendt svar på søknad.

Klager behandles av bydelsutvalget.

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til frivillighet@bsr.oslo.kommune.no