Følg Bydel Stovner

Tilskudd til frivilligheten – ny utlysning

Nyhet   •   mai 19, 2020 12:40 CEST

Bydel Stovner åpner 19.mai for årets andre runde av søknader om tilskudd til frivilligheten. 

Koronaviruspandemien førte til at bydelens behandling av søknader etter første utlysning i februar ble satt på vent. Dette fordi de frivillige aktivitetene må kunne tilpasses de til enhver tid gjeldende smittevernregler. En liten del av søknadene bydelen fikk inn ved første utlysning i februar oppfylte dette.

Stovner bydelsutvalg vedtok 7.mai 2020 at årets andre utlysningsrunde av frivillighetsmidler flyttes fram til før sommeren. Vedtaket innebærer blant annet:

 • Ubrukte midler fra første runde overføres til utlysningsrunde to.
 • Tildelinger skal kun gis til tiltak til som lar seg gjennomføre under de til enhver tid gjeldende smittevernregler, og søkere må kunne redegjøre for dette.
 • I lys av tiden vi er inne i er ensomhet og sosialisering et viktig tema, både i og utenfor høytider. Det oppfordres særlig til tiltak som forebygger ensomhet og isolasjon for sårbare grupper.
 • Aktivitetstiltak for barn og unge som kan gjøres innenfor smittevernreglene prioriteres i sommer.

Søknadsfrist: 9.juni 2020

Hvem kan søke?

Frivillige lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Med frivillig organisasjon menes organisasjoner som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. Religiøse og politiske organisasjoner, borettslag og sameier kan søke midler når aktiviteten er utenfor organisasjonens kjernevirksomhet.

Enkeltpersoner kan ikke søke.

Hva betyr dette for allerede innsendte søknader?

Om du ønsker at søknaden du sendte inn i første runde fortsatt skal behandles, ønsker vi at du svarer på e-post om dette til frivillighet@bsr.oslo.kommune.no, innen søknadsfristen. 

Svaret må inneholde:

 • Informasjon om hvordan tiltaket nå er tilpasset gjeldende smittevernregler.
 • Ny dato for tiltaket, om dere først søkte på en dato som har passert.
 • Eventuelt hvordan tiltaket går under den nye prioriteringen om aktiviteter for barn og unge i sommer, eller for å forebygge ensomhet.
 • Kort beskrivelse om hva som er blitt gjort, om tiltaket ble gjennomført i påvente av svar på søknaden, før koronautbruddet .
 • Hvordan tiltaket var tilpasset de daværende smittevernreglene, om det ble utført etter koronautbruddet.

Ønsker dere ikke å få behandlet søknaden er det bare å la være å sende noe, da søknaden automatisk faller bort.

Hva med nye søknader?

Ønsker man å søke for nye tiltak, send inn ny søknad her: https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-frivillige-organisasjoner-i-bydel-stovner/ .

Det er de samme retningslinjene som gjelder, men som vedtaket over viser blir nå to nye prioriteringer med i vurderingen:

 • Aktivitetstiltak for barn og unge i sommer
 • Tiltak som forebygger ensomhet og fører til økt sosialisering

Hva med søknader om kontingenter?

Man trenger ikke å søke på nytt på kontingenter. Alle søknader om kontingenter står fra forrige søknadsrunde, og blir behandlet av Mangfold-, oppvekst- og kulturkomiteen. Men om man skal søke for nye medlemmer i tillegg, må ny søknad sendes.

Flere utlysninger?

Utlysningen som kommer i mai, erstatter den som var planlagt utlyst etter sommeren. Så om dere skal ha aktiviteter i år, anbefales det å søke på utlysningen i mai. Gjenstår midler etter utlysningen, vil bydelsutvalget få ny sak til vurdering av videre behandling av frivillighetsmidlene.

Spørsmål?

Ta kontakt via e-post til frivillighet@bsr.oslo.kommune.no.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.