Gå videre til innhold
(Foto: Jannes Glas, Unsplash)
(Foto: Jannes Glas, Unsplash)

Nyhet -

Søk støtte til sommertiltak i Bydel Stovner

Frivilligheten i Bydel Stovner inviteres til å søke om tilskudd til aktiviteter sommeren 2021. Aktivitetstiltak for barn og unge i sommer, samt tiltak for å motvirke ensomhet og fremme sosialisering prioriteres.

Sommeren 2021 vil trolig bære preg av koronasituasjonen. På bakgrunn av dette har Stovner arbeidsutvalg vedtatt å ha en ekstra utlysning av frivillighetsmidler, med søknadsfrist 16.mai.

Hva kan det søkes om?

I utlysningen prioriteres:

  • Aktivitetstiltak for barn og unge i sommerferien
  • Tiltak for å forebygge ensomhet og fremme sosialisering 

Øvrige retningslinjer for tilskuddsordningen gjelder. I søknaden må det redegjøres for hvordan aktivitetene skal gjennomføres innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernreglene.

Aktivitetene må skje i frivillig regi og for Stovner bydel sine innbyggere. Tilskudd til ordinære helårlige kontingenter, medlems- og treningsavgifter vil ikke bli prioritert i denne utlysningsrunden. Det kan imidlertid søkes om tilskudd til å dekke deltakelse for barn og unge i sommeraktiviteter. Organisasjonen er forpliktet til å kontakte foresatte til den det søkes på vegne av, når det gis støtte til barnet.

Søknadsfrist er 16. mai.

Hvem kan søke?

Frivillige lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Med frivillig organisasjon menes organisasjoner som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. Religiøse og politiske organisasjoner, borettslag og sameier kan søke midler når aktiviteten er utenfor organisasjonens kjernevirksomhet.

Enkeltpersoner kan ikke søke.

Hvordan søke?

Du finner elektronisk søknadsskjema og fullstendige retningslinjer for tilskuddet her.

Tilgang til skjemaet krever at du logger deg inn på Min side hos Oslo kommune. Svar på søknaden mottas i Altinn-kontoen til organisasjonen.

OBS! Skjemaene fungerer ikke bra i Internet Explorer. Vi anbefaler at du bruker en annen nettleser når du skal søke og rapportere.

Søknadsbehandling, utbetaling og rapportering

Søknadene behandles av Bydel Stovners administrasjon etter at søknadsfristen har utgått. Administrasjonen leverer forslag til innstilling til Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen, som behandler og vedtar tildelinger og avslag. Svar på søknad vil bli sendt ut i slutten av mai.

Før pengene utbetales må organisasjonen bekrefte at de aksepterer vilkårene i tilskuddsbrevet.

Rapport må leveres innen 28.02.2022. Om rapport ikke leveres vil Bydel Stovner kreve tilbakebetaling. Dersom det gjenstår ubrukte midler, skal disse også tilbakebetales. Organisasjoner som ikke rapporterer innen fristen mister muligheten til å søke tilskudd i den påfølgende utlysningen året etter.

Klagerett

Søker har mulighet til å klage på vedtaket for søknaden. Skriftlig klage sendes på e-post til postmottak@bsr.oslo.kommune.no innen tre uker etter utsendt svar på søknad.

Klager behandles av bydelsutvalget.

Spørsmål?

Spørsmål kan sendes til frivillighet@bsr.oslo.kommune.no

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088