Gå videre til innhold
(Foto: Finn Skogstad)
(Foto: Finn Skogstad)

Nyhet -

Søk støtte til frivillige aktiviteter vinteren 2021/22

Bydel Stovner har lyst ut tilskudd til frivillige organisasjoner, med søknadsfrist 8. november 2021. Aktiviteter for barn og unge i jul- og vinterferie får særlig prioritet.

Hva kan det søkes om?

I denne utlysningen prioriteres søknader om støtte til aktiviteter og tiltak i jule- og vinterferien. Organisasjoner som jobber mot barn og unge og som har utfordringer med å gjenoppstarte driften oppfordres også til å søke. Øvrige retningslinjer for tilskuddsordningen gjelder.

Aktivitetene må skje i frivillig regi og for Stovner bydel sine innbyggere. Det kan søkes om støtte til frivillig aktivitet eller tilskudd til å dekke kontingenter, medlems- og treningsavgifter. Organisasjonen er forpliktet til å kontakte foresatte til den det søkes på vegne av, når det gis støtte til barnet.

Søknadsfrist er 8. november.

Hvem kan søke?

Frivillige lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Med frivillig organisasjon menes organisasjoner som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. Religiøse og politiske organisasjoner, borettslag og sameier kan søke midler når aktiviteten er utenfor organisasjonens kjernevirksomhet.

Enkeltpersoner kan ikke søke.

Hvordan søke?

Du finner elektronisk søknadsskjema og fullstendige retningslinjer for tilskuddet her:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-frivillige-organisasjoner-i-bydel-stovner/#gref

Tilgang til søknadsskjemaet for frivillig aktivitet krever at du logger deg inn på Min side hos Oslo kommune. Svar på søknaden mottas i Altinn-kontoen til organisasjonen.

OBS! Skjemaene fungerer ikke bra i Internet Explorer. Vi anbefaler at du bruker en annen nettleser når du skal søke og rapportere.

Søknadsbehandling, utbetaling og rapportering

Søknadene behandles av Bydel Stovners administrasjon etter at søknadsfristen har utgått. Administrasjonen leverer forslag til innstilling til Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen, som behandler og vedtar tildelinger og avslag. Svar på søknad vil bli sendt ut i slutten av november.

Før pengene utbetales må organisasjonen bekrefte at de aksepterer vilkårene i tilskuddsbrevet.

Rapport må leveres innen 28.02.20212. Om rapport ikke leveres vil Bydel Stovner kreve tilbakebetaling. Dersom det gjenstår ubrukte midler, skal disse også tilbakebetales. Organisasjoner som ikke rapporterer innen fristen mister muligheten til å søke tilskudd i den påfølgende utlysningen året etter.

Klagerett

Søker har mulighet til å klage på vedtaket for søknaden. Skriftlig klage sendes på e-post til postmottak@bsr.oslo.kommune.no innen tre uker etter utsendt svar på søknad.

Klager behandles av bydelsutvalget.

Spørsmål?

Send en e-post til: frivillighet@bsr.oslo.kommune.no


Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo