Gå videre til innhold
Søk om støtte til treningsavgift og kontingent
Søk om støtte til treningsavgift og kontingent

Nyhet -

Søk om støtte til fritidsaktiviteter

Bydelsutvalget opprettet i budsjettet for 2018 en tilskuddsordning hvor du kan søke om støtte til fritidsaktiviteter for barn som ikke har råd til å betale. Ordningen skal bidra til at flere barn og unge får delta i organiserte fritidsaktiviteter. Målgruppen er barn og unge i alderen 6-19 år med bostedsadresse i bydel Stovner. Nå kan du søke.

Du kan søke støtte for å dekke medlemskontingent, treningsavgift og kursavgift på inntil 2000 kroner per år. Ordningen dekker én aktivitet per barn/ungdom, og organisasjonen kan motta støtte for flere barn/ungdom i samme familie. Det gis ikke støtte til deltakelse på turer eller arrangement. Aktiviteter i kommersiell regi støttes heller ikke.

Frivillige organisasjoner, lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret og offentlige ansatte som arbeider med barn og unge kan søke på vegne av et barn eller en ungdom.

Familier kan ikke søke selv, men kan ta kontakt med laget/foreningen som har aktiviteten, så vil de kunne søke på deres vegne.

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Caroline Rømming Varmbo

Caroline Rømming Varmbo

Seksjonsleder, seksjon nærmiljø 907 30 124