Følg Bydel Stovner

Sakskart for BU-møte 11. oktober

Nyhet   •   okt 08, 2018 13:59 CEST

Her finner du sakskartet for BU-møtet i Bydel Stovner 11. oktober klokken 18. Møtet finner sted i bydelssalen i Karl Fossums vei 30.

Sakskart: 

Åpen halvtime

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Saker til behandling:

Sak 79/18 Midlertidig protokoll fra møte i BU 06092018 til godkjenning

Sak 80/18 Midlertidige protokoller til orientering i BU 1 1 102018

Sak 81/18 Barnehageutvikling i Bydel Stovner

Sak 82/18 Styrking av barnevernets uteteam - forslag fra SV

Sak 83/18 Oppfølging av verbalvedtak om rask psykisk helsehjelp (RPH) til ungdommer 12-

16 år

Sak 84/18 Rommen kultursenter - erfaringer og veien videre

Sak 85/18 Status for arbeidet med samlokalisering av rockefabrikken, motorsenteret og

skatehallen - gjennomført tilstandsanalyse

Sak 86/18 Søknad om midler til åpen hall fra Vestli IL

Sak 87/18 Finansieringsmuligheter for Liabakken alpinsenter

Sak 88/18 Støtte til en styrket idrettsorganisasjon på Stovner

Sak 89/18 Uttalelse til høring - Helse SørØst RHF - regional utviklingsplan 2035

Sak 90/18 Status i Aasta Hansteens vei 2 m.fl

Sak 91/18 Politisk organisering av Bydel Stovners arbeid med Groruddalssatsingen

Sak 92/18 Etablering av ladestasjoner for elbil

Sak 93/18 Endring i sammensetning av politiske utvalg, oktober 2018

Sak 94/18 Forslag fra representantene/partiene

Sak 95/18 Orienteringer fra bydelsdirektøren

Sak 96/18 Referatsaker 

Sakspapirene i sin helhet er publisert på einnsyn.no. Du finner dem ved å klikke på denne linken: einnsyn 11.10 eller gå inn på nettstedet og velg Oslo kommune og Bydel Stovner.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.