Følg Bydel Stovner

Nytt system for vern av risikoutsatte voksne

Nyhet   •   nov 05, 2018 13:19 CET

TRYGGEST: Telefonlinjen er nå lansert i Bydel Stovner.

Bydel Stovner er en av to bydeler og ti kommuner i Norge som deltar i et prøveprosjekt kalt TryggEst. Det er et system som skal hjelpe til med å avdekke og håndtere vold og overgrep mot risikoutsatte voksne.

Hvem er TryggEst for?

Noen voksne er spesifikt risikoutsatt for vold og overgrep fordi de trenger hjelp til ting andre klarer selv. Risikoutsatte grupper kan være eldre mennesker, mennesker med funksjonsnedsettelse, rusproblemer, personer som ikke snakker norsk eller noen med fysisk eller psykisk sykdom?

Har du mistanke om at en person du vet om i den risikoutsatte gruppa er utsatt for overgrep? En slik bekymring kan oppstå plutselig, men også vokse over tid. Det kan være noe så ubestemt som en «dårlig magefølelse».

Det er viktig å presisere at TryggEst ikke skal erstatte politiets arbeid. Hvis saken er akutt eller alvorlig nok, skal du fortsatt kontakte politiet på telefon 112.

Slik foregår det:
TryggEst er et prosjekt i regi av Barne,-ungdom, og familiedirektoratet (Bufdir). 
I andre enden av TryggEst-telefonen vil du bli møtt av en person som tar din bekymring på alvor. TryggEst-kontakten vil kartlegge hva du er bekymret for. I løpet av samtalen fyller kontakten ut et meldeskjema. Hensikten er å få så god oversikt over situasjonen som mulig. Kontakten vil deretter kalle inn relevante personer for å følge opp varselet. Dette kan være hjemmetjenester, ulike botilbud, kriseteam, NAV, politi, bydelsoverlegen, helsesøster eller andre som jobber i bydelens tjenester.

Telefonnummer: 90 23 81 65

Telefonlinjen er åpen hverdager fra klokken 9 til 14.30. 

En bekymringsmelding til TryggEst inneholder sensitive opplysninger. Derfor er det viktig at de ikke kommer på avveie.

Merk at bekymringsmeldinger og andre henvendelser som inneholder personsensitive opplysninger ikke skal sendes per e-post, SMS, MMS eller som melding på Facebook.

Les mer om TryggEst her

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.