Gå videre til innhold
Vinnerne av Årets ildsjel og Årets unge ildsjel i 2020: Arne Fagerlie fra Seniorgutta i Høybråten og Stovner IL, Aysu Acar fra Lif Laga. Bak sitter bydelsutvalgsleder Rashid Nawaz.
Vinnerne av Årets ildsjel og Årets unge ildsjel i 2020: Arne Fagerlie fra Seniorgutta i Høybråten og Stovner IL, Aysu Acar fra Lif Laga. Bak sitter bydelsutvalgsleder Rashid Nawaz.

Nyhet -

Hvem blir Årets ildsjel og Årets unge ildsjel 2021?

Bydel Stovner skal kåre Årets ildsjel og Årets unge ildsjel for 2021. Nå trenger vi gode forslag til hvem som fortjener en slik pris.

Kjenner du til engasjerte mennesker som står på tidlig og seint? Som gjør en stor frivillig innsats for andre og for lokalmiljøet – og som fortjener en pris for det?

Da kan du sende inn ditt forslag til oss i Bydel Stovner.

Frist for å nominere

Fristen for å nominere til begge priser er 3.november 2021. Forslagene med begrunnelse sendes til postmottak@bsr.oslo.kommune.no.

Hvem kan nomineres?

Prisene for Årets ildsjel og Årets unge ildsjel kan gis til en enkeltperson, organisasjon eller institusjon i bydelen som har gjort en ekstraordinær innsats som kommer lokalbefolkningen til gode.

Prisene har felles kriterier, men mottaker av Årets unge ildsjel må være under 25 år.

Kriteriet for «vedvarende innsats over lengre tid» gjelder ikke for Årets unge ildsjel.

Hvilke kriterier er det for å bli nominert?

Innsatsen må være:

  1. vedvarende innsats over lengre tid (årets ildsjel)
  2. innenfor rammene til Bydel Stovners frivilligstrategi

I tillegg vektlegges om prismottakeren bidrar eller har bidratt til:

  1. økt samarbeid og dialog mellom frivilligheten og bydelen eller innen frivilligheten
  2. nyskapende eller utviklingsrettet arbeid
  3. lavterskeltilbud
  4. å styrke lokalsamfunnet

Medarbeidere i Bydel Stovner kan ikke nomineres for arbeidet de gjør i sin stilling i bydelen.

Jury er Bydel Stovners mangfold-, oppvekst- og kulturkomité, med Ungdomsrådet som observatør.

Utdeling

Prisene er arvtakerne etter det som tidligere het Bydelsprisen. Vinnerne mottar 5000 kroner hver for sin innsats for frivilligheten i Bydel Stovner.

Spørsmål?

Har du spørsmål kan du sende e-post til frivillighet@bsr.oslo.kommune.no.

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo