Gå videre til innhold
Har du innspill til bedre trafikksikkerhet i Bydel Stovner?

Nyhet -

Har du innspill til bedre trafikksikkerhet i Bydel Stovner?

Kjenner du til utrygge veier i Bydel Stovner? Bymiljøetaten i Oslo kommune ønsker innspill til mindre trafikksikkerhetstiltak i bydelene.

Det er små og store innbyggere i lokalmiljøene som har best kjennskap til trafikkforhold, gangmønster og utfordringer på de lokale veiene. Kanskje er det en skolevei som kjennes utrygg, eller et uoversiktlig veikryss.

Bymiljøetaten ber derfor nå bydelene samle konkrete innspill til forslag som kan gjøre veinettet best mulig med tanke på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø for alle trafikantgrupper. Eksempler på tiltak kan være knyttet til trafikkryss, fortausutvidelser, innsnevringer og fartshumper.

Bydelen ber om at forslag til tiltak er korte, konkrete og begrenser seg til et enkelt område eller veistrekning. Sett gjerne opp utfordringene i korte punkter. Veier i nærhet til skole og hensynet til myke trafikanter blir vektlagt i Bymiljøetatens prioriteringer.

Forslag til tiltak som kommer inn skal vurderes av Stovner bydelsutvalg, før de oversendes til Bymiljøetaten.

Alle forslag blir vurdert av Bymiljøetaten, som etter hvert vil sette opp en tiltaksliste for aktuelle tiltak i 2022.

Har du forslag som kan bidra til bedre trafikksikkerhet i Bydel Stovner?

Send en e-post til postmottak@bsr.oslo.kommune.no, merk e-posten "Mindre trafikksikkerhetstiltak".

Frist: 16.august 2021

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel i nordre del av Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, kultur, helse og en rekke andre av kommunens primæroppgaver til befolkningen på Stovner. For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester med basis i innbyggernes opplevde behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen samfunnet er midt i slik at våre tjenester til en hver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo