Gå videre til innhold
Mellomrommet - hageanlegg og urbant landbruk hos Tokerudåsen boligsameie (Foto: Thomas Wrigglesworth)
Mellomrommet - hageanlegg og urbant landbruk hos Tokerudåsen boligsameie (Foto: Thomas Wrigglesworth)

Nyhet -

Frivillighetstilskudd og Grønne midler 2023 - søk nå

Tilskudd til frivilligheten og Grønne midler i Bydel Stovner er nå utlyst. Søknadsfrist er 26.januar 2023.

Her kan du lese mer om hvem som kan søke, retningslinjer, frister, utbetaling, rapportering og klagerett.

Tilskudd til frivillige organisasjoner i bydel Stovner

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til at befolkningen på Stovner skal få muligheter til å drive frivillige og meningsfulle aktiviteter. Ordningen skal stimulere til inkludering og rekruttering. Tiltakene må være for Bydel Stovners innbyggere. I år er rammen for tilskuddsordningen på 3 millioner kroner. Dette er den første av to utlysninger i år.

Hvem kan søke?
Frivillige lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Med frivillig organisasjon menes organisasjoner som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. Religiøse og politiske organisasjoner, borettslag og sameier kan søke midler når aktiviteten er utenfor organisasjonens kjernevirksomhet.
Enkeltpersoner kan ikke søke.

Hvordan søke?
Du finner elektronisk søknadsskjema og fullstendige retningslinjer for tilskuddet her.

Tilgang til skjemaet krever at du logger deg inn på Min side hos Oslo kommune. Svar på søknaden mottas i Altinn-kontoen til organisasjonen.

Hvis du søker om tilskudd for å dekke kontingenter, medlems- og treningsavgifter fyller du ut eget skjema. Skjemaet sendes til postmottak@bsr.oslo.kommune.no. I skjemaet skal det ikke gis noen personopplysninger om den/dem det søkes om.

Grønne midler

Denne tilskuddsordningen støtter prosjekter som inkluderer opplysningsarbeid, dyrkingsprosjekter, grønne tak, sosialt entreprenørskap, arrangement av kurs og verksteder og prosjekter som fremmer miljøvennlig transport, miljøvennlig handel og reduksjon av forbruk og avfall. Tilskuddet kan gå til å dekke kostnader til utstyr, leie av anlegg eller lokale, markedsføring, honorar til instruktører og kompetansehevende tiltak.

I år er rammen for tilskuddsordningen på 300 000 kroner.

Hvem kan søke?

Frivillige lag, foreninger og organisasjoner kan søke. Uformelle grupper uten organisasjonsnummer kan også søke inntil 29 999 kroner. Religiøse og politiske organisasjoner, borettslag og sameier kan søke midler når aktiviteten er utenfor organisasjonens kjernevirksomhet. Enkeltpersoner kan også søke.

Hvordan søke?

Du finner elektronisk søknadsskjema og fullstendige retningslinjer for tilskuddet her.

Tilgang til skjemaet krever at du logger deg inn på Min side hos Oslo kommune. Svar på søknaden mottas i Altinn-kontoen til organisasjonen.

Utbetaling og rapportering

Søknadene behandles av Bydel Stovners administrasjon etter at søknadsfristen har utgått. Administrasjonen leverer forslag til innstilling til Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen (tilskudd til frivillige organisasjoner) og Miljø- og byutviklingskomiteen (Grønne midler). Komiteene behandler og vedtar tildelinger og avslag. Svar på søknad vil bli sendt ut i slutten av februar.

Før pengene utbetales må organisasjonen bekrefte at de aksepterer vilkårene i tilskuddsbrevet.

Rapport for tilskudd til frivillige organisasjoner må leveres innen 28. februar året etter at du mottok midlene. Rapport for grønne midler må leveres innen 31.12.2023. Om rapport ikke leveres vil Bydel Stovner kreve tilbakebetaling. Dersom det gjenstår ubrukte midler, skal disse også betales tilbake. Organisasjoner som ikke rapporterer innen fristen mister muligheten til å søke tilskudd i den påfølgende utlysningen året etter.

Klagerett

Søker har mulighet til å klage på vedtaket for søknaden. Skriftlig klage sendes på e-post til postmottak@bsr.oslo.kommune.no innen tre uker etter utsendt svar på søknad. 

Klager behandles av bydelsutvalget. 

Har du spørsmål?

Send en e-post til frivillighet@bsr.oslo.kommune.no.

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo