Følg Bydel Stovner

Felles renhold i Stovner og Alna

Nyhet   •   jun 11, 2017 10:26 CEST

Adil akram (arbeidsleder Stovner), Fatma Özdemir (arbeidsleder Alna), Bodil Langsrud (seksjonleder), Ragavan Sinnathamphy (arbeidsleder Alna)

Bydelene Stovner og Alna har siden 1. oktober 2016 samarbeidet om felles drift av renholdstjenestene i bydelene. Prosjektet er et pilotprosjekt som skal gå frem til 1. oktober 2018. Under en felles leder skal prosjektet utvikle felles systemer og strukturer for renholdsarbeidet i bydelene. Leder for pilotprosjektet, Bodil Langsrud er så langt fornøyd med resultatene. Etter en midtveisevaluering ser vi at mottakerne av renholdstjenestene opplever at kommunikasjonen er bedret siden oppstarten. I tillegg ser vi at sykefraværet har sunket i Alna og at Stovner har fortsatt den gode trenden.

Pilotprosjektet var i utgangspunktet motivert av Bydel Stovners gode brukertilbakemeldinger fra tjenestemottakerne og det lave sykefraværet blant renholderne. Det oppstod et ønske om å skalere arbeidsmetoden. Bydel Alna ønsket samtidig å forbedre sine renholdstjenester. Gjennom samarbeid kan begge bydelene forbedre sine tjenester, til glede både for de som utfører tjenestene og de som mottar tjenestene.

Prosjektleder Langsrud fremhever at «vi vil synliggjøre at renhold er et fag og gi arbeidet status». Dette gjøres gjennom en sterkere tilknytning til stedet de utfører renholdet. «Renholdere er en del av tilbudet de stedene de vasker. På det mellommenneskelige planet handler det også om å bygge felles forståelse for jobben som skal utføres, og for hvilke utfordringer vi har i våre arbeidshverdager».

Det har blitt mer tydelig at renhold også er et fag som krever kompetanse. Derfor oppfordres renholderne til å ta fagbrev. Bydelene dekker kostnadene. En forutsetning er imidlertid at deltakerne har bestått norskprøve 3. «Gjennom fagbrevet bygger vi en kompetanse det er behov for. Gjennom fagbrevet økes også statusen til den enkelte renholder.»

Vi markerer også Renholdernes dag hvert år med en mangfoldig lunsj som renholderne stiller med.

Samtidig tar prosjektet nå i bruk ny teknologi for å utføre jobben. Renholdsarbeidet styrer renhold via i-pad og en app. Appen gjør at renholderen har bedre oversikt over sine daglige oppgaver og kan dokumentere jobben sin, melde avvik og ha lettere tilgang til å kommunisere med kollegaer og leder gjennom meldingsfunksjon og facetime. Det vil også bli tatt i bruk en webportal der tjenestemottakerne får mulighet til å følge med og rapportere/ bestille.

Vi ønsker på sikt også å implementere sensorteknologi, slik at vi i større grad kan bruke ressursene der det er behov.

Dette er tekniske hjelpemidler som kobles opp mot tjenestestedet live slik at tilbakemeldinger og status gjøres i sanntid. Med dette vil tjenesten være mer levende og riktig i forhold til det behovet som er.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.