Følg Bydel Stovner

Bydel Stovners tilbud under korona-tiltakene

Nyhet   •   jan 27, 2021 16:58 CET

Nye og strengere smittevernrestriksjoner ble satt inn i Oslo 23.januar, på grunn av smitten av mutert koronavirus i Nordre Follo. Bydel Stovner har som oppgave å ta vare på innbyggernes behov. Våre tjenester og tilbud er tilgjengelige tilpasset smittevernreglene.

Blant annet er Nav, barnevernet, skolehelsetjenesten, helsestasjonen, Rask psykisk helsehjelp og en rekke andre tilbud åpne. Vi oppfordrer alle som trenger bistand om å ta kontakt. Tilbud som er stengt for fysisk oppmøte, er tilgjengelige pr. telefon, e-post og i digitale kanaler.

(Oversikt pr.04.02.21, lista er ikke uttømmende og informasjon kan bli endret)

Barnehagene

Bydelens barnehager er åpne,og er fra og med onsdag 3.februar på gult nivå. Barnehagen sender ut mer informasjon om hva gult nivå betyr i din barnehage. 

Det blir fortsatt reduserte åpningstider t.o.m. 28.februar.

Barn av foreldre med samfunnskritiske jobber kan få tilpasset oppholdstid til sitt behov. Barnehagene vil også, så langt det er mulig, tilpasse tilbudet til barn med særskilte behov.

Foreldre kan ta direkte kontakt med sin barnehage for nærmere informasjon.

Barnehagekontoret på Stovner

Tlf. 23 47 14 07. Mandag og torsdag fra kl.09.00-11.30

E-post: postmottak.barnehage@bsr.oslo.kommune.no

Har du spørsmål om barnehagesøknad?

Tlf. 23 47 14 50. Hverdager 08.00-15.30 (felles svartjeneste i Oslo kommune)

Chat - klikk her: Chat med barnehageopptaket (08.00-15.30) (felles tjeneste i Oslo kommune)

Nav Stovner

Åpent hverdager fra kl.10.00 – 14.00.

Kontoret har et system for hvem som kommer inn og hvem som vil bli kontaktet pr. telefon i løpet av dagen.

Tlf. 55 55 33 33

Boligkontoret

Ikke åpent for besøk.

Tlf. 941 64 474. Hverdager fra kl.10.00 – 14.00.

Fritidstilbud for barn og unge

Vil ha tilbud tilpasset smittesituasjonen, for mindre grupper,  fra 3.februar. Oppdatert informasjon kommer. 

Stovner helsestasjon for ungdom (HFU)

Åpent, mandag fra kl.15-19 og onsdag fra kl.14.30 -16.30

Tlf. 922 94 711 og 47786160

E-post: hfu@bsr.oslo.kommune.no

Helsesykepleier – kontakt din skole eller se skolens hjemmeside

Stovner helsestasjon

Åpent.

Tlf. 23 47 18 00, kl. 8.30-11.30 og 12.30-15.00 på hverdager.

E-post: stovner.helsestasjon@bsr.oslo.kommune.no

Stovner barnevern

Åpent hverdager fra kl.08.00 – 15.35.

Tlf. 23 47 17 00

Oslohjelpa Stovner

Støtte, råd og veiledning for familier pr.telefon.

Hverdager fra kl.12.00 – 15.00

Tlf. 940 26 302

E-post: oslohjelpa@bsr.oslo.kommune.no

Frisklivssentralen Stovner

Åpent hverdager kl.08.00-15.30.

På grunn av covid-19 holder Frisklivssentralen Bydel Stovner kun åpent for besøkende etter avtale. Ta kontakt med fastlegen din for henvisning (frisklivsresept) eller direkte til Frisklivssentralen om du ønsker hjelp til å endre levevaner. Tjenesten tilbyr både fysisk oppmøte og telefon/digital oppfølging.

Tlf. 404 04 530

E-post: frisklivogmestring@bsr.oslo.kommune.no

Mer informasjon om Frisklivssentralen her.

Rask psykisk helsehjelp

Åpent hverdager kl.08.00-15.30

Tlf. 904 75 891

Vi har telefontid mandag-fredag klokken 12:00-13:00. Hvis du ringer utenom telefontiden vår, kan du legge igjen en beskjed, så ringer vi deg tilbake. Du kan også kontakte oss via SMS eller e-post. Husk å ikke sende sensitive opplysninger på e-post. Sensitive opplysninger er for eksempel informasjon om helsen din. Tjenesten tilbyr både fysisk oppmøte og telefon/digital oppfølging.

E-post: raskpsykisk@bsr.oslo.kommune.no

Du kan også snakke med fastlegen din og be om en henvisning. 

Mer informasjon om Rask psykisk helsehjelp her.

Tilbud – bolig og rustiltak

Tjenestene er i drift, tilpasset smittevernreglene. Oppfølging av klienter på telefon eller utendørs.


Bydel Stovner - kontaktinformasjon

E-post: postmottak@bsr.oslo.kommune.no

Tlf. 21 80 21 80

Bydelsadministrasjonen i Karl Fossums vei 30 er stengt for publikum.