Gå videre til innhold
Det er mange gode grunner til at Oslo er europeisk miljøhovedstad. Vi fortsetter å skape en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. (bildet er fra Stovner, 2016)
Det er mange gode grunner til at Oslo er europeisk miljøhovedstad. Vi fortsetter å skape en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. (bildet er fra Stovner, 2016)

Nyhet -

Bydel Stovner deler ut midler til grønne tiltak

Vi feirer at Oslo er europeisk miljøhovedstad 2019 og deler ut midler til grønne tiltak i bydelen. Har du en god idé for å bedre miljøet på Stovner? Send søknad innen 8. februar.

Vi ser etter tiltak innen ombruk, aktiviteter som støtter biologisk mangfold, miljøformidling, bærekraftig matkultur, urban dyrking, redesign av tekstiler/møbler, for å nevne noen eksempler.


Kriterier for å søke

Prosjektet må oppfylle følgende kriterier:

  • Prosjektet må ha forankring i bydelen og skje innenfor bydelenes grenser.
  • Prosjektet skal ha en klar miljøprofil og bidra til å bedre miljøet på kort og lang sikt.
  • Prosjektet skal skape en positiv miljøeffekt for nærmiljøet
  • Gjennomføres i 2019, men kan kobles til en langsiktig innsats ved at man bygger videre på eksisterende initiativ, nettverk og aktiviteter.

Hvem kan søke

Enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, institusjoner, prosjekter, lokale lag og foreninger, sameier og borettslag med lokal forankring til bydelen kan søke. Bydelens egne tjenestesteder og kommunalt støttede virksomheter som fritidsklubber, sykehjem, eldresenter, frivillighetssentralen og lignende vil etter søknad også vurderes.

Les mer og last ned søknad

Tags

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel i nordre del av Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, kultur, helse og en rekke andre av kommunens primæroppgaver til befolkningen på Stovner. For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester med basis i innbyggernes opplevde behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen samfunnet er midt i slik at våre tjenester til en hver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo