Følg Bydel Stovner

BU-møte i Bydel Stovner: Skal behandle sak om badetomta på Stovner

Nyhet   •   mar 19, 2019 13:06 CET

BU i Bydel Stovner

Bydelsutvalget skal gi sin uttalelse til plansaken om Aasta Hansteens vei 2 (Fossumdumpa) som nå er ute på høring i møtet torsdag 21. mars.

Saken er på høring fram til 15. april. En høring er en ordning der man innhenter synspunkter og opplysninger fra innbyggere, organisasjoner og næringsliv i forbindelse med behandling av politiske saker. Dette gjør at berørte parter kan uttale seg før vedtak fattes. 

Kultur- og idrettsbygg foreslår å omregulere Aasta Hansteens vei 2 (Fossumdumpa) for å legge til rette for bygging av blant annet Stovner bad, boliger, omsorgsboliger, næring og ulike publikumsrettede funksjoner. Planforslaget har vært konsekvensutredet. Kultur- og idrettsbygg har vært forslagsstiller også på vegne av Eiendoms- og byfornyelsesetaten (Eby), og Boligbygg Oslo KF. Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler ikke planforslaget, og fremmer et eget alternativ med blant annet noe lavere høyder og krav om å bygge parklokk over T-banen. KID inviterer til åpent møte om planene på Stovner bibliotek onsdag 20. mars klokken 18. 

Illustrasjon: Dyrø og Moen Arkitekter

Det er flere saker som skal opp til behandling dette møtet, blant annet status for realisering av ungdomskonseptet. Møtet begynner som vanlig med åpen halvtime klokken 18 i bydelssalen i Karl Fossums vei 30. Alle politiske møter er åpne for publikum og starter med åpen halvtime til oppsatt tid. Her kan du ta opp aktuelle saker og informere politikerne om saker som du mener er viktig.

Sakskart: 

Sak 15/19 Midlertidig protokoll fra møte i BU 31012019 til godkjenning

Sak 16/19 Midlertidige protokoller til orientering i BU 21032019

Sak 17/19 Forslag fra representantene/partiene

Sak 18/19 Bydel Stovners svømmesatsing - status og veien videre

Sak 19/19 Tilskuddsmidler barne- og ungdomstiltak i bydel Stovner

Sak 20/ 19 Erfaringer fra støtteordning for deltakelse i fritidsaktiviteter

Sak 21/19 Høring - utkast til byrådssak om fritidstilbud til barn og unge i Oslo

Sak 22/19 Realisering av ungdomskonseptet - status for 2018

Sak 23/19 Forslag til høringsvar om revidert reglement for bydelene

Sak 24/ 19 Søknad om fritak fra verv grunnet flytting

Sak 25/19 Høring - Utkast til fornyelse av handlingsplan om kjønns- og seksualitetsmangfold

Sak 26/19 Groruddalssatsingen - organisering og deltakelse i prosjekter og tiltak

Sak 27/19 Offentlig ettersyn Aasta Hansteens vei 2 m.fl.

Sak 28/19 Status aktivitetstid i bydel Stovner

Sak 29/19 Rapportering for bruk av trivselsmidler 2018

Sak 30/19 Fordeling av midler til trivselsfremmende tiltak for 2019

Sak 31/19 Årsregnskap 2018

Sak 32/19 Referat fra startmøte med Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid

Sak 33/ 19 Orienteringer fra bydelsdirektøren

Sak 34/19 Referatsaker 

Du finner hele sakskartet her eller i vedlagt PDF. 

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.