Gå videre til innhold
Seksjonsleder Cristina Eiksund og teamleder i hjemmetjenesten, Mijodrag Pilipovic, foran en Imatis-skjerm
Seksjonsleder Cristina Eiksund og teamleder i hjemmetjenesten, Mijodrag Pilipovic, foran en Imatis-skjerm

Nyhet -

Bidrar i utvikling av nye digitale verktøy i kommunehelsetjenesten

IT-selskapet Imatis AS skal sammen med Bydel Stovner, Bydel Gamle Oslo og SINTEF Digital utvikle nye digitale løsninger for bedre samhandling i kommunehelsetjenesten. Samhandlingsapplikasjonene skal bidra til bedre arbeidsflyt og dialog med brukerne. Slik kan tjenestene jobbe smartere og mer effektivt både under kriser som koronaviruset og i daglig drift.

– Her får vi muligheten til utvikle digitale systemer som gjør at vi kan jobbe bedre på tvers i helsetjenestene våre. Prosjektet har et stort potensial til å skape bedre samhandling og kvalitet i tjenestene, sier Cristina Eiksund, seksjonsleder i avdeling for Helse, aktivitet og mestring i Bydel Stovner.

Prosjektet, kalt CoSam, får støtte på ca. 5,4 millioner kroner fra Forskningsrådet, som fordeles mellom samarbeidspartnerne. 31 prosjekter søkte Forskningsrådet om støtte til næringsrettet forskning på helseinnovasjon knyttet til covid-19, ni prosjekter fikk tilslag. CoSam og de åtte andre helseinnovasjonsprosjektene vil gi ny kunnskap og gevinst for bedrifter og helsetjenester både i den pågående koronasituasjonen og ved eventuelle nye smittebølger, ifølge Forskningsrådet.

Det er de såkalte «Imatis-tavlene», store digitale skjermer som brukes til informasjonsflyt om f.eks. brukere i hjemmetjenesten, som er det sentrale samhandlingsverktøyet som er i bruk i Bydel Stovner. Denne og andre digitale løsninger kan utvikles videre.

Koronakrisen som bakteppe

Bakgrunnen for CoSam-prosjektet er covid-19-krisen og samarbeidet Bydel Stovner da hadde med Imatis AS om digitale samhandlingsløsninger.

Koronavirus-pandemien ga kommunehelsetjenesten en akutt samhandlingsutfordring den ikke var forberedt på, og vanlige rutiner strakk ikke til.

Bydel Stovner kontaktet Imatis for et samarbeid i dagene etter 12.mars. I løpet av 10 arbeidsdager ble det satt i drift en digital samhandlingsløsning som var rigget for å støtte pasientdialog, oppfølging på feberpoliklinikken, smittesporing og videre oppfølging av innbyggere med covid-19-smitte. Løsningen ble satt i drift på feberpoliklinikken i Groruddalen.

Erfaringene fra dette samarbeidet under covid-19-krisen våren 2020 er altså det som nå skal videreutvikles til gode samhandlingsapplikasjoner for helse- og omsorgstjenestene.

– Vi har hatt oppstartsmøte for prosjektet i slutten av august, og nå skal prosjektplanen finpusses. Vi skal forbedre systemer som allerede er der, og vil utveksle erfaringer med samarbeidspartnerne våre, sier Cristina Eiksund. 

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo