Gå videre til innhold
Ivreparken på Vestli ble til som et resultat av blant annet Groruddalssatsningen
Ivreparken på Vestli ble til som et resultat av blant annet Groruddalssatsningen

Blogginnlegg -

Vi ønsker innspill til Groruddalssatsingens delprogram nærmiljø 2023

Bydel Stovner er nå i gang med arbeidet med programplan for Groruddalssatsingens delprogram nærmiljø for 2023, og vi ønsker deres innspill.

Groruddalssatsingen har som mål å styrke nærmiljøkvaliteter og bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltakende. Hva som skal til for å få til dette, er det befolkningen selv som har størst forutsetninger for å si noe om. 

Derfor vil vi nå gjerne høre fra dere. Hva bør Bydel Stovner fokusere på i 2023?

Hva er en programplan?

Hvert år utarbeider Bydel Stovner en programplan som beskriver lokale behov og utfordringer og prosjekter bydelen ønsker å etablere for å imøtekomme disse. 

Programplanen vedtas av Bydelsutvalget, før den oversendes Byrådsavdelingen for byutvikling som beslutter hvor mye midler vi får kommende år.

Utvikling av Bydelens tilbud og tjenester skal være behovsrettet. Det betyr at det er befolkningens behov og utfordringer som er viktigst.

Se hva vi gjør i 2022

For vise litt hav som er mulig å få til kan det være fint å se litt på hva innspillene fra i fjor har ledet til.

I programplanen for 2022, som vi også fikk innspill fra befolkningen på, har vi hatt særlig fokus på konsekvenser av pandemien, lette overgangen for ungdom inn i arbeidslivet, utvikle gode arenaer for barn, unge og frivilligheten, oppgradere og etablere møteplasser, samt øke befolkningens opplevde trygghet og trivsel. 

Groruddalssatsningen har flere prosjekter i bydel Stovner, som her på Vestli

Totalt i 2022 har vi 14 prosjekter fordelt på tre geografiske områder (Haugenstua, Stovner Sentrum, Vestli). Av disse 14 prosjektene er fem helt nye i år som vi skal fortsette å jobbe med også de neste årene. 


Her kommer en liten oppsummering av de fem nye prosjektene: 

Oppgradering av Verdenshuset for frivillighet og samfunnsdeltakelse

  Verdenshuset på Haugenstua er mye brukt av bydelens frivillige organisasjoner, og huser aktiviteter for barn og unge stort sett hver dag. 

  - Tilbakemeldinger fra frivilligheten viser derimot at Verdenshuset ikke er godt nok tilrettelagt for deres aktiviteter, og det ønsker vi å gjøre noe med, sier prosjektleder Shwan Hama.

  Oppgradering av møteplasser på Haugenstua

   Haugenstua torg gjennomgikk en større oppgradering tilbake i 2008/2009, og er i dag en møteplass for befolkningen i området. Likevel oppleves deler av området som lite attraktivt for barn og unge.

   Bydelen ønsker derfor å tilrettelegge for et hyggelig uteområde i forbindelse med lokalene til bydelens barne- og ungdomstilbud på Verdenshuset.

   Samhandlingsarenaen Stovner senter

   Rett før pandemien startet etablerte Bydelen et innbyggertorg på Stovner senter for å tilgjengeliggjøre Bydelens tjenester for befolkningen. Dessverre ble det - som så mye annet - stengt ned på grunn av Covid 19. I løpet av de siste to årene har behovet for en tilgjengelig Bydelsadministrasjon kun blitt forsterket, og vi ønsker derfor å gjenåpne og videreutvikle innbyggertorget på senteret. 

   - Vi fikk veldig positive tilbakemeldinger på at vi var ute der hvor folk ferdes under pandemien, så det må vi gjøre mer av, sier programleder for Groruddalssatsingens delprogram nærmiljø, Caroline Rømming Varmbo.

   Gode Framtidsutsikter

    Fortsatt er det en del vi ikke vet om konsekvensene av Covid 19, og prosjektet Gode framtidsutsikter ble etablert for å kunne kartlegge nye konsekvenser og teste ut ulike tiltak for å imøtekomme disse. 

    Bedre kommunikasjon med nye på Stovner

     Sammen med Groruddalssatsingens delprogram sysselsetting og delprogram oppvekst og utdanning, ble det i 2022 etablert et prosjekt som skal kartlegge hvordan Bydelen bedre kan kommunisere med mennesker som flytter til bydelen, da særlig personer som kommer gjennom familiegjenforening, og teste ut ulike tiltak.

     Hva skal vi jobbe med i 2023? 

     Fokusområdene vi arbeider med i år vil også videreføres i 2023. Har du innspill til andre områder vi burde rette fokus på i 2023? Hva bør vi gjør mer av og hva bør vi ikke gjøre? 

     Send dine innspill - både korte og lange - til Miriam Olsbø. E-post: postmottak@bsr.oslo.kommune.no

     Emner

     Kategorier

     Regions

     Pressekontakt

     Thomas Wrigglesworth

     Thomas Wrigglesworth

     Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
     Sarah Pierstorff

     Sarah Pierstorff

     Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

     Bydel Stovner

     Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
     For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

     Bydel Stovner
     Karl Fossums vei 30
     0985 Oslo