Gå videre til innhold
Hva kan bli bedre? - Det er et spørsmål vi alltid må stille oss.
Hva kan bli bedre? - Det er et spørsmål vi alltid må stille oss.

Blogginnlegg -

Vi ønsker dine innspill til Groruddalssatsingens delprogram nærmiljø 2022!

Planlegging av Groruddalssatsingens delprogram nærmiljø i 2022 er allerede i gang, og nå ønsker vi deres innspill. 

Groruddalssatsingens delprogram nærmiljø har som mål å styrke nærmiljøets kvaliteter og bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltakende. 

Dette har vi gjort i bydelen

I Bydel Stovner har vi det siste året hatt særlig fokus på å forsterke arbeidet rettet mot målgruppen unge, blant annet gjennom utvikling av en helhetlig satsing på aktiviteter, jobb og kvalifiserende kurs. 

Vi har også jobbet med å kartlegge byutviklingspotensialet i bydelen med sikte på å tiltrekke oss flere investeringer og skape flere arbeidsplasser. 

I tillegg har vi videreført arbeidet med å skape åpne og trygge uterom og møteplasser i tett dialog med frivilligheten og befolkningen forøvrig. 

Alt vi gjør skal ta utgangspunkt i behovene bydelens befolkning har. Fokuset fra 2021 vil nok i stor grad videreføres. Samtidig må vi ha et særlig fokus på de konsekvenser og langtidseffekter som koronapandemien har forårsaket. 

De sosiale og økonomiske konsekvensene for Stovners befolkning har vært mer omfattende enn for innbyggere i de fleste andre områder av landet. Arbeidsledighet, utdanning, bomiljø, fritidstilbud samt fysisk og psykisk helse er områder som særlig må tas tak i. 

Ber om innspill på behov og utfordringer

Vi jobber nå aktivt for å finne ut hvordan vi gjennom Groruddalssatsingens delprogram nærmiljø kan imøtekomme disse og andre utfordringer, og samarbeider tett med de to andre delprogrammene; sysselsetting, og oppvekst og utdanning. 

I begynnelsen av oktober skal Programplan 2022 for delprogram nærmiljø opp til politisk behandling i Bydelsutvalget. 

Programplanen er bydelens søknad til Groruddalssatsingen for det kommende året. Her skal utfordringer, muligheter, fokus og prosjekter beskrives. 

Vi ønsker tilbakemelding fra dere på overordnede behov og/eller utfordringer som dere opplever ikke er dekket eller rettet fokus på.

Tilbakemeldinger kan sendes til miriam.olsbo@bsr.oslo.kommune.no 

Frist: 9.august 2021

Tags

Regions

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel i nordre del av Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, kultur, helse og en rekke andre av kommunens primæroppgaver til befolkningen på Stovner. For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester med basis i innbyggernes opplevde behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen samfunnet er midt i slik at våre tjenester til en hver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo