Gå videre til innhold
Vi øker kapasiteten i områdeløftet på Vestli

Blogginnlegg -

Vi øker kapasiteten i områdeløftet på Vestli

Siden 2017 har Bydel Stovner hatt en særskilt satsing i delbydel Vestli gjennom Groruddalssatsingens delprogram nærmiljø og prosjektet Utvikling av delbydel Vestli. De første to årene prioriterte vi å ha fokus på oppgradering og vedlikehold av uteområder, da stedsanalysen pekte på dette som ett av de største behovene for området. I løpet av 2019 etablerte vi også BUA Stovner og Tokerudparken som prosjekter i delbydelen, og rettet fokuset mot utvikling av møteplasser og sosiale tiltak i tillegg til oppgradering og vedlikehold av uteområder.

Nå tar vi grep igjen, og etablerer ytterligere tre prosjekt i delbydel Vestli! I tillegg ansetter vi flere prosjektledere. Flere ressurser tillater oss å ha et bredere fokus, og vil kunne bidra til større kapasitet i utviklingsarbeidet generelt.

Fra høsten av vil vi dermed ha seks Groruddalssatsingsprosjekt i delbydelen, alle med dedikerte prosjektledere. Disse prosjektene er:

  • Utvikling av delbydel Vestli – fokus på oppgradering og utvikling av uteområder
  • Tokerudparken – skal følge opp mulighetsstudien
  • BUA – fokus på kartlegging av drifts- og finansieringsløsninger for kommende sesonger
  • Helhetlig bomiljø på Vestli – skal gi mer innsikt i utfordringer og muligheter knyttet til bomiljø, og teste ut tiltak
  • Byutvikling på Vestli – skal kartlegge by- og næringsutviklingspotensiale i delbydelen
  • Lokalt innsiktsarbeid og utvikling (vil få nytt navn) – videreføring av gode erfaringer fra Vestlilabben i Vestlisvingen 188.

Vi er godt i gang med ansettelser, og håper at vi kan få presentert våre nye og engasjerte medarbeidere i løpet av de neste to månedene.

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Miriam Olsbø

Miriam Olsbø

Områdekoordinator Vestli Delprogram nærmiljø, Groruddalssatsingen 970 13 657

Relaterte nyheter

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel i nordre del av Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, kultur, helse og en rekke andre av kommunens primæroppgaver til befolkningen på Stovner. For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester med basis i innbyggernes opplevde behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen samfunnet er midt i slik at våre tjenester til en hver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo