Følg Bydel Stovner

Vi øker kapasiteten i områdeløftet på Vestli

Blogginnlegg   •   aug 27, 2020 08:26 CEST

Siden 2017 har Bydel Stovner hatt en særskilt satsing i delbydel Vestli gjennom Groruddalssatsingens delprogram nærmiljø og prosjektet Utvikling av delbydel Vestli. De første to årene prioriterte vi å ha fokus på oppgradering og vedlikehold av uteområder, da stedsanalysen pekte på dette som ett av de største behovene for området. I løpet av 2019 etablerte vi også BUA Stovner og Tokerudparken som prosjekter i delbydelen, og rettet fokuset mot utvikling av møteplasser og sosiale tiltak i tillegg til oppgradering og vedlikehold av uteområder.

Nå tar vi grep igjen, og etablerer ytterligere tre prosjekt i delbydel Vestli! I tillegg ansetter vi flere prosjektledere. Flere ressurser tillater oss å ha et bredere fokus, og vil kunne bidra til større kapasitet i utviklingsarbeidet generelt.

Fra høsten av vil vi dermed ha seks Groruddalssatsingsprosjekt i delbydelen, alle med dedikerte prosjektledere. Disse prosjektene er:

  • Utvikling av delbydel Vestli – fokus på oppgradering og utvikling av uteområder
  • Tokerudparken – skal følge opp mulighetsstudien
  • BUA – fokus på kartlegging av drifts- og finansieringsløsninger for kommende sesonger
  • Helhetlig bomiljø på Vestli – skal gi mer innsikt i utfordringer og muligheter knyttet til bomiljø, og teste ut tiltak
  • Byutvikling på Vestli – skal kartlegge by- og næringsutviklingspotensiale i delbydelen
  • Lokalt innsiktsarbeid og utvikling (vil få nytt navn) – videreføring av gode erfaringer fra Vestlilabben i Vestlisvingen 188.

Vi er godt i gang med ansettelser, og håper at vi kan få presentert våre nye og engasjerte medarbeidere i løpet av de neste to månedene.