Gå videre til innhold
Tiltak for triveligere nabolag - søk støtte nå

Blogginnlegg -

Tiltak for triveligere nabolag - søk støtte nå

Ønsker dere nye tiltak for å skape triveligere og tryggere nabolag? Da kan kan dere søke om bomiljøtilskudd fra Oslo kommune. Borettslag, sameier, velforeninger og andre grupperinger kan søke om støtte.

Utlysningen for bomiljøtilskudd ligger nå ute på Oslo kommunes nettsider. Søknadslinken er åpen, og søknadsfristen er 15.april 2021. For å komme til søknadsskjema, trykk her.

Formålet

Formålet med bomiljøtilskuddet er å bidra til attraktive og inkluderende bomiljøer som fremmer kontakt mellom mennesker. Tiltaket skal bidra til trivsel, sosial samhandling, kompetanseheving og/eller trygghet i lokale bo- og nærmiljø.

Tilskuddet kan brukes til både fysiske og sosiale tiltak som for eksempel lekeplasser, opprusting av møteplasser på fellesareal, informasjons- og kompetansehevende tiltak og sosiale arrangementer. Tilskuddet kan også brukes til planting av trær, for eksempel i form av etablering av frukthager, jf. Oslo kommunes mål om planting av 100 000 nye trær innen 2030.

Hvem kan søke

 • Borettslag, sameier og velforeninger
 • Beboerstyrer for kommunale gårder kan søke til sosiale tiltak/arrangementer
 • Andre aktører som arbeider for å utvikle gode bomiljøer. Dette kan være frivillige og ideelle organisasjoner, sosiale entreprenører eller andre med ikke-kommersielt formål

Enkeltpersoner, kommunale og statlige organer kan ikke søke.

Søknadskriterier

 • Tiltaket skal bidra til et bedre bomiljø og gi bomiljøet noe nytt.
 • Dere må dekke 50 % av totalkostnaden til tiltaket selv. Hvis dere har et særskilt behov, og kan vise regnskapsdokumentasjon, kan vi vurdere å dekke opp mot 70 % av totalkostnaden. Frivillig arbeid, vaktmestertjenester og materiell dere allerede har kjøpt kan ikke være en del av budsjettutgifter eller egenandel.
 • Tiltaket skal utvikles sammen med dem tiltaket er for, slik at det blir noe folk ønsker seg.
 • Fysiske tiltak kan kun gjennomføres på deres egen eiendom, dersom det ikke finnes en samarbeidsavtale med grunneieren.
 • I større prosjekter som består av flere faser, må dere søke om tilskudd til en fase om gangen. Disse fasene kan for eksempel være mulighetsstudier, prosjektering/planlegging og bygging/gjennomføring.
 • Hvis dere søker om tilskudd til et fysisk tiltak, må dere oppgi hvem som skal ta ansvar for drift og vedlikehold.
 • Dersom prosjektet er avhengig av samarbeid med andre organisasjoner, skal det legges ved bekreftelse fra samarbeidende organisasjoner/samarbeidsavtale.
 • Søknader om tilskudd til studier/undersøkelser som har relevans for nærmiljø eller bomiljø generelt, må være forankret i bydelen.
 • Dere må forskuttere kostnadene for tiltaket og får utgiftene refundert etter at rapporteringen er godkjent.
 • Vi gir ikke tilskudd til å dekke vedlikehold, løpende driftsoppgaver eller lovpålagte oppgaver.
 • Vi gir ikke tilskudd til tiltak som allerede er startet opp, eller drift av pågående sosiale aktiviteter.
 • Vi stiller krav til revisorbekreftet regnskap og signerte rapporter for tilskudd på 100 000 kroner eller mer. For tilskudd under 100 000 kroner er det tilstrekkelig at leder av organisasjonen og en til undertegner rapport med regnskap. 

Tiltakene det søkes midler til må gjennomføres innenfor, eller i umiddelbar tilknytning til, pågående eller avsluttede innsatsområder i områdeløft. I bydel Stovner er dette områdene Vestli, Stovner sentrum (Fossum og Rommen) og Haugenstua.

Bomiljøtilskuddsordningen forvaltes av Byrådsavdeling for byutvikling i samarbeid med Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner.

Det er seks millioner kroner til fordeling innenfor bomiljøtilskuddsordningen i 2021.

For mer informasjon om tilskuddsordningen, trykk her.

Kontaktinformasjon og veiledning, Bydel Stovner

Miriam Olsbø
Mobil: 970 13 657
E-post: miriam.olsbo@bsr.oslo.kommune.no

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Miriam Olsbø

Miriam Olsbø

Områdekoordinator Vestli Delprogram nærmiljø, Groruddalssatsingen 970 13 657