Gå videre til innhold
Søk støtte til bedre bomiljøer

Blogginnlegg -

Søk støtte til bedre bomiljøer

Er det noe du og naboene dine har savnet i ditt nærmiljø? Som kan skape trivsel, trygghet og inkludering i nabolaget? Da kan dere søke om bomiljøtilskudd. Søknadsfrist er 15.april 2022.

Bomiljøtilskudd er en ordning som skal bidra til attraktive og inkluderende bomiljøer som fremmer kontakt mellom mennesker. 

Tiltaket skal bidra til trivsel, sosial samhandling, kompetanseheving og/eller trygghet i lokale bo- og nærmiljø gjennom fysiske eller sosiale tiltak. Bomiljøtilskudd er en del av Groruddalssatsingen. 

Vestlitoppen og Vestliskogen borettslag rustet opp nærmiljøet sitt med bomiljøtilskudd i 2021

Hvem kan søke?

  • Borettslag, sameier og velforeninger
  • Beboerstyrer for kommunale gårder kan søke til sosiale tiltak/arrangementer
  • Andre aktører som arbeider for å utvikle gode bomiljøer. Dette kan være frivillige og ideelle organisasjoner, sosiale entreprenører eller andre med ikke-kommersielt formål

Enkeltpersoner, kommunale og statlige organer kan ikke søke.

Tiltakene det søkes midler til må gjennomføres innenfor, eller i umiddelbar tilknytning til, pågående eller avsluttede innsatsområder i områdeløft. I 2022 er dette områdene i Stovner bydel:

  • Haugenstua
  • Fossum/Rommen
  • Vestli

For å lese mer om tilskuddsordningen og/eller søke, klikk her.

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Thomas Wrigglesworth

Thomas Wrigglesworth

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 95877882
Sarah Pierstorff

Sarah Pierstorff

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 99011088

Relatert innhold

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo