Gå videre til innhold
Prosjektmedarbeider Thamer al-Genaee og prosjektleder Hilde Petrine Henriksen
Prosjektmedarbeider Thamer al-Genaee og prosjektleder Hilde Petrine Henriksen

Blogginnlegg -

Bedre bomiljø på Vestli - ny satsing

Bydel Stovner har i høst etablert groruddalssatsingsprosjektet «Helhetlig bomiljø på Vestli». Hilde Petrine Henriksen er ansatt som prosjektleder, og med seg har hun prosjektmedarbeider Thamer Al-Genaee. 

I prosjektet «Helhetlig bomiljø på Vestli» er høyeste prioritet å fremme brukerstemmer. Prosjektet er i støpeskjeen, og det jobbes nå for å få innsikt i bomiljøene, med særlig søkelys på leiemarkedet. Det er et mål å avdekke behov og utfordringer, og forbedre og/eller utvikle boligsosiale tjenester og/eller tiltak i samråd med innbyggerne på Vestli.

- Vi vil jobbe utfra den nasjonale boligstrategien om at alle skal bo trygt og godt. Vi er spesielt fokusert på oppvekstvilkår for barn og unge på Vestli. Gjennom prosjektarbeidet vil vi ha tilstedeværelse i delbydelen, og ønsker å være lett tilgjengelige for innbyggere og mulige samarbeidspartnere, sier Hilde Petrine Henriksen.

Hjelp til boligdrømmen

Hilde Petrine har jobbet i Bydel Stovner siden 2016, i seksjon for rus- og boligtiltak. Thamer har også lang fartstid i bydelen, og har siden 2015 jobbet på boligkontoret i bydelen. Nå er han i samme seksjon som Hilde Petrine. Hilde Petrine og Thamer jobber nemlig også med et prosjekt rettet mot aleneboende med rusutfordringer og ekstra vanskeligstilte familier på Stovner. Prosjektet er en del av et boligsosialt utviklings- og innovasjonsprogram i regi av Velferdsetaten. Lokalt heter prosjektet BOSin- Innovativ bruk av startlån/tilskudd. 

- Gjennom å tøye og strekke regelverket for startlån og tilskudd ønsker vi å hjelpe innbyggere til å oppnå boligdrømmen. Vi følger dem gjennom hele prosessen fra A til Å, og vil også sørge for at de som kjøper bolig kan få oppfølging inntil fem år etter boligkjøpet. 

BOSin-prosjektet vil fremover være en del av prosjektet «Hehetlig bomiljø på Vestli».

Hvis du har innspill til Hilde Petrine og Thamer? Ta kontakt på e-post: 

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Miriam Olsbø

Miriam Olsbø

Områdekoordinator Vestli Delprogram nærmiljø, Groruddalssatsingen 970 13 657

Relatert innhold

Bydel Stovner

Bydel Stovner er en grønn og levende bydel nord i Groruddalen i Oslo. Vi vil være et trygt og inkluderende lokalsamfunn som innbyr til aktivitet, sosialt engasjement og dialog. Vi yter tjenester innen eldreomsorg, oppvekst, sosiale tjenester, helse og en rekke andre av kommunens oppgaver til befolkningen på Stovner.
For å sikre best mulig og riktigst mulige tjenester er vi opptatt av å stadig utvikle våre tjenester sett fra innbyggernes behov. Vi har ambisjoner om å være med på den store digitale utviklingen i samfunnet, slik at våre tjenester til enhver tid er så gode som mulige.

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30
0985 Oslo