Følg Bydel Stovner

MADS – Bydel Stovners nye kollega

Nyhet   •   feb 08, 2018 08:45 CET

PRESENTASJON: Utviklingssjef Madelene Stolpe viser fram MADS til flere medarbeidere i bydelene i Oslo.

MADS står for «Mapping and Automated Decision Support», og er, i første omgang, helsepersonell i Bydel Stovners nye kollega. 
MADS er et kartleggingsverktøy som skal finne brukerens behov. På Oslo kommunes nettsider er søknad om helse- og omsorgstjenester det som er lastet ned mest, faktisk over 10.000 nedlastninger i året. Høsten 2015 tok dyktige fagfolk tak i denne utfordringen og stilte seg spørsmålet; hvilke spørsmål trenger vi å stille som får fram viktige behov hos innbyggeren?
Effektmålet er at kartleggingsverktøyet skal sette bydelen i bedre stand til å fange opp brukerbehov og gi et grunnlag for å tildele og utvikle pleie- og omsorgstjenestene i samarbeid med brukere og andre interessenter. Resultatmålet er at prosjektet skal resultere i et generisk, digitalt kartleggingsverktøy som gir tydelige føringer for videre tiltak og tilbud på brukernivå og relevant data for tjenesteutvikling på overordnet nivå. Verktøyet skal på sikt kunne brukes på tvers av tjenester.

TESTING
Gründerfirmaet Bakken & Bæck er utviklerne. Firmaet har ni ansatte med doktograd i kunstig intelligens. I Bydel Stovner er det utviklingssjef Madelene Stolpe som har ansvaret for MADS.
– Hvis man ikke er flau over den første versjonen har man nok sløst bort tid, forteller Stolpe.
Poenget er at man skal høre med brukeren og prøve å forstå hvordan personen har det.
– Vi vet vi er effektive, jobber kjapt og godt, men det hjelper lite om vi ikke skulle jobbet med det vi gjorde i det hele tatt, sier Stolpe.
MADS er nå klar for versjon 3.0 der arbeidet begynner i år. Tidligere er det jobbet med versjon 1.0 og nå i februar skal versjon 2.0 testes med flere bydeler i Oslo involvert.
Digitalisering er et ord som blir brukt mye, både i kommunen og i mediebildet. For mange betyr dette å for eksempel effektivisere analoge prosesser.
– Det betyr mer enn det. Det handler om å gjøre ting på en radikal og annerledes måte, så vi kan endre og reagere i et høyt tempo.
– Kunstig intelligens er en «game changer» i utviklingsbildet fremover, forteller Stolpe.

FOREBYGGING
Planen er at MADS skal bli en del av Oslo kommunes Tim sin profil. Tim representerer kommunens visjon om en helhetlig digital plattform fra vugge til grav.
– Det er veldig spennende arbeid, og en helt annen mulighet for å jobbe forebyggende, sier utviklingssjefen.
MADS blir derfor som en ny kollega for medarbeiderne og innbyggerne i Stovner bydel.
– Man tenker på MADS som en ny kollega man skal lære opp. Jo mer data som kommer inn, jo fortere lærer den.
Det betyr at MADS ikke bare skal være der for innbyggeren med tanke på behovet for helsetjenester som kommer fram under kartleggingen, men også foreslå andre ting som kan hjelpe til med et godt liv. For eksempel kan MADS foreslå å sette brukere med samme utfordringer sammen i en gruppe, eller foreslå aktiviteter og tilbud i nærmiljøet man vil ha nytte av.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy