Følg Bydel Stovner

​Den politiske våren i Bydel Stovner

Nyhet   •   jan 15, 2019 14:19 CET

PLANEDRE ROMMEN: EBYs tenkte planprogram for nedre Rommen (sort stiplet linje). (Illustrasjon: EBY)

Bydel Stovner styres av folkevalgte politikere som sitter i et bydelsutvalg. Der er det 15 medlemmer. Bydelsutvalget setter rammer for bydelens virksomhet, og er innbyggernes viktigste lokaldemokratiske institusjon. Administrasjonens oppgave er å gi et godt grunnlag for politiske beslutninger og gi gode alternativer basert på kunnskap. I bydelen begynner det med Arbeidsutvalget (AU) og avsluttes med bydelsutvalget (BU). Imellom der er det også råd og komiteer. AU har mandat til å bestemme hvilke saker som skal behandles politisk, og hvordan. Rådene kan ikke vedta saker, men komme med råd. Komiteene skal avgi en innstilling til bydelsutvalget.

Den første møterekken i nytt år begynner med flere interessante saker for bydelens innbyggere:

VPOR Nedre Rommen

VPOR står for veiledende plan for offentlig rom. Det planlegges utbygging av Nedre Rommen til et levende lokalsamfunn med boliger, næring, forretninger, skoler og barnehager. Det foreslås utvikling i flere faser over lang tid. Rommen er avsatt til utviklingsområde med krav til felles planlegging i kommuneplanen. I dette området har også Rommensletta en rolle. Det er utviklet en trasé fra Nedre Rommen til Haugenstua med belysning og vannspeil.

Etablering av Groruddalskomiteen (GDSK)

Bydelsutvalget har vedtatt at AU skal fungere som en Groruddalskomité. Dette betyr at det blir rene møter kun til diskusjon om Groruddalssaker i tillegg til de vanlige møtene for AU.

Etablering av nærmiljørådet (NMR)

I 2018 vedtok BU at det skal etableres et nærmiljøråd i januar 2019 som et råd for helheten i Groruddalssatsingen – og at BU oppnevner representanter etter en åpen prosess. Primæroppgaven til dette rådet er å gi råd og innspill i saker som betyr noe for Groruddalssatsingen. Dette rådet skal behandles og diskuteres, og det er spesielt fire spørsmål rundt dette; hvilke kriterier skal ligge til grunn for å velges inn i rådet? Hvordan skal medlemmene oppnevnes? Hvor mange medlemmer bør rådet bestå av? Hva bør rådet hete? Denne diskusjonen skjer i AU for så å komme opp som sak i BU.

Vil du lese om flere politiske saker som skal til behandling i Bydel Stovner i 2019? Trykk her

Fakta om VPOR:

  • Står for veiledende plan for offentlig rom
  • Uformell, ikke-lovfestet plan
  • Mål om å få en større oversikt over hva offentlige veier, parker og byrom vil kreve av investeringer
  • Kan danne et godt grunnlag for utbyggingsavtaler

Fakta om Groruddalssatsingen 2017-2026:

  • Skal bidra til varig forbedring av utvalgte tjenester og nærmiljøområder i Groruddalen
  • Tiårig samarbeid mellom stat og kommune i tett samarbeid med innbyggere i satsingsområdene
  • Omfatter bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner
  • Videreføring av Groruddalssatsingen 2007-2016

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.